Pokalbių konsultanto funkcionalumo veikimui reikalingi pasirenkami (rinkodaros) slapukai, žr. „Slapukų nustatymai“

Siuntų deklaravimas muitinėje

Gaunančius siuntas kviečiame pasirinkti, kokiu būdu norite deklaruoti siuntą ir apmokėti importo mokesčius. Galimi du būdai:

 • savarankiškai – tuomet deklaravimu rūpinasi pats gavėjas – tai daro per LR muitinės platformą arba per pasirinktą kitą tarpininką (ne Lietuvos paštą). Šiuo atveju importo mokesčius reikės sumokėti per pasirinktą deklaravimo platformą.
  Atkreipiame dėmesį, kad kiekvienas tarpininkas taiko savo nustatytą tarpininkavimo mokestį. Be jo taip pat bus taikomas ir Lietuvos pašto siuntos administravimo mokestis (2 Eur), kurį reikės sumokėti užsiregistravus Lietuvos pašto savitarnoje.
 • naudotis Lietuvos pašto, kaip tarpininko paslaugomis – tuomet deklaravimu pasirūpinsime mes – Lietuvos paštas, už šias paslaugas taikysime atitinkamai pagal siuntos vertę priskirtą tarpininkavimo mokestį (kai siuntos vertė iki 150 Eur – 6,99 Eur, kai vertė didesnė nei 150 Eur – 30 Eur). Visus mokesčius galėsite patogiai apmokėti užsiregistravus Lietuvos pašto savitarnoje;

Jeigu dėl tam tikrų priežasčių siuntos priimti negalite arba per klaidą gavote pranešimą apie siuntą, prašome pasirinkti atitinkamus veiksmus.

Į ką svarbu atkreipti dėmesį deklaruojant siuntas?

 

Gaunantiems siuntas

Bendrinė informacija
 • Įgyvendinant Europos Sąjungos Tarybos priimtas taisykles, nuo 2021 m. liepos 1 d. ne ES šalyse įsigytos prekės turi būti deklaruotos muitinėje, už jas reikia sumokėti importo PVM bei kitus susijusius mokesčius. 
 • Apie muitinei deklaruotiną siuntą gavėjams pranešame SMS žinute arba laišku.Gavus tokį pranešimą, prašome nedelsti ir kuo greičiau atlikti prašomus veiksmus. 
 • Išsamesnę informaciją, mokesčių apskaičiavimo pavyzdžius ir visus atsakymus į kylančius klausimus galite rasti specialiame Lietuvos pašto puslapyje.

Siunčiantiems siuntas

Kada ir kurią pašto muitinės deklaracijos formą reikia pildyti?

Siunčiant pašto siuntas su daiktais į ne Europos Sąjungos šalis, būtina pridėti pašto muitinės deklaraciją. Ji yra reikalinga operatyviam muitinės formalumų atlikimui, įskaitant ir muitinės vertinimą dėl draudžiamų ir ribojamų daiktų.

Kaip žinoti, kurią pašto muitinės deklaracijos formą – CN 22 ar CN 23 – reikia pildyti siunčiant siuntas?                    

CN 22 forma pildoma siunčiant:

 • korespondencijos siuntą su prekėmis / smulkiais daiktais iki 2 kg, kai siuntėjo deklaruota siuntos turinio vertė neviršija 300 SDR(1).

CN 23 forma pildoma siunčiant:

 • korespondencijos siuntą su prekėmis / smulkiais daiktais iki 2 kg, kai siuntėjo deklaruota siuntos turinio vertė viršija 300 SDR(1);
 • pašto siuntinį.
(1)SDR (angl. Special Drawing Rights) – specialiosios skolinimosi teisės. Oficialų SDR ir Euro santykį nustato ir viešai skelbia Tarptautinis valiutos fondas (300 SDR - apie 360 Eur). Galiojantį kursą galite pasitikrinti ČIA.
Pašto muitinės deklaracijų pildymo instrukcijos

CN 22 ir CN 23 muitinės deklaracijas būtina pildyti pagal šias instrukcijas:

 • deklaracija turi būti užpildyta išsamiai ir įskaitomai, o muitiniam patikrinimui paspartinti, rekomenduojama ją pildyti anglų kalba;
 • kiekvienas daiktas aprašomas smulkiai, negalima pateikti bendro pobūdžio informacijos, pvz.: „clothes“ aprašymas nėra priimtinas, turi būti: „men‘s cotton shirts“ ir pan.;
 • nurodomas kiekvieno daikto kiekis ir svoris bei bendras siuntos su pakuote svoris;
 • įrašoma tiek kiekvieno daikto atskirai, tiek visos siuntos vertė, išreikšta naudojama valiuta;
 • tais atvejais, kai siunčiamos komercinio pobūdžio prekės, reikia nurodyti HS prekių kodą(2) ir prekių kilmę; pažymima siuntos rūšis (dovana, parduodama prekė ar kt.);
 • turi būti nurodomi pridėti leidimai, licencijos ir kiti dokumentai, būtini muitinės formalumams atlikti.

Siuntos vertei viršijus 1000 eurų ir (arba) jeigu joms taikomi tam tikri draudimai / apribojimai (reikalingi tam tikri leidimai, licencijos ir kt.) ar pan., būtina įforminti standartinę eksporto deklaraciją. Jei pageidaujama, kad tokią paslaugą suteiktų Lietuvos paštas, CN 23 formoje prie „Pastabos" reikia nurodyti „Pageidauju eksporto deklaracijos“.

Užpildę pašto muitinės deklaraciją (CN 22 ar CN 23), atsispausdinkite ją ir būtinai pasirašykite. Tada pritvirtinkite ją priekinėje siuntos pusėje, kad ją galėtų pamatyti ir patikrinti muitinė. Pageidautina, kad CN 23 deklaracijos (4 kopijos) būtų įdėtos į permatomą priklijuojamą voką ar įmautę.

 

SVARBU!

 • Prieš siunčiant siuntą svarbu pasitikrinti, ar joje nėra draudžiamų siųsti daiktų.
 • Lietuvos paštas imasi reikiamų priemonių, kad klientai būtų supažindinti su muitinės deklaracijų pildymo reikalavimais, tačiau atsakomybė už jų pildymą tenka išimtinai siuntėjui.

 

(2)Prekės kodą galima nustatyti pasinaudojus Lietuvos muitinės interneto svetainėje patalpintu LITAR įrankiu, ieškant informacijos LITAR dalyje „Naršyti tarifą" arba „Prekės klasifikavimas" bei, prireikus, pasinaudojant skiltimi „Pagalba".
Pašto muitinės deklaracijų pildymo pavyzdžiai

Pateikiame keletą populiariausių siuntų tipų pašto muitinės deklaracijų pildymo pavyzdžių. Jei siunčiama:

(1)SDR (angl. Special Drawing Rights) – specialiosios skolinimosi teisės. Oficialų SDR ir Euro santykį nustato ir viešai skelbia Tarptautinis valiutos fondas (300 SDR - apie 360 Eur). Galiojantį kursą galite pasitikrinti ČIA.
 

SVARBU!

 • Prieš siunčiant siuntą svarbu pasitikrinti, ar joje nėra draudžiamų siųsti daiktų.
 • Lietuvos paštas imasi reikiamų priemonių, kad klientai būtų supažindinti su muitinės deklaracijų pildymo reikalavimais, tačiau atsakomybė už jų pildymą tenka išimtinai siuntėjui.
Dažniausiai užduodami klausimai

Daugiau informacijos deklaravimo klausimais rasite Lietuvos pašto interneto svetainėje Dažniausiai užduodamų klausimų (DUK) skiltyje „Siuntos deklaravimas siunčiantiems“.