Pokalbių konsultanto funkcionalumo veikimui reikalingi pasirenkami (funkciniai) slapukai, žr. „Slapukų nustatymai“

Duomenų apsauga

Asmens duomenų apsauga

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas tvarko asmens duomenis vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisės apsaugos įstatymu, akcinės bendrovės Lietuvos pašto Asmens duomenų tvarkymo tvarka bei kitais teisės aktais.

Informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, teises bei jų įgyvendinimo tvarką

Žemiau pateiktuose privatumo pranešimuose Jūs rasite informaciją, kokius Jūsų asmens duomenis akcinė bendrovė Lietuvos paštas renka ir tvarko, kam juos naudoja, kiek laiko saugo bei kokias teises Jūs turite ir kaip jas galite įgyvendinti:

  • privatumo pranešimas akcinės bendrovės Lietuvos paštas paslaugomis besinaudojantiems asmenims (čia)
  • privatumo pranešimas kandidatams į akcinės bendrovės Lietuvos paštas darbuotojus (čia)
  • apie mūsų svetainėse naudojamus slapukus galite skaityti čia.

 

Turite klausimų?

Jeigu turite klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo prašome kreiptis į Akcinės bendrovės Lietuvos paštas duomenų apsaugos pareigūną el. paštu duomenusauga@post.lt arba paštu, adresu J. Balčikonio g. 3, 03500 Vilnius, laišką adresuojant „Duomenų apsaugos pareigūnui“.

 

Unisend

Privacy Notice for candidates 
Please read Privacy Notice for candidates which provides basic information about the processing of your personal data when you participate in the selection of employees, interns, collegial management bodies, or members of their advisory bodies of the Unisend in Latvia and Estonia.