Spausdinti

Korespondencijos siuntų, atitinkančių specialias sąlygas, Lietuvoje tarifai

Mažosios korespondencijos siuntos registravimo ir (ar) įvertinimo paslaugos nuolaidos

Eil Nr. Nuolaidų specialios sąlygos Vienos siuntos nuolaida, eurais
be PVM su 21% PVM
Mažosios korespondencijos siuntos registravimas Mažosios korespondencijos siuntos registravimas ir įvertinimas Mažosios korespondencijos siuntos registravimas Mažosios korespondencijos siuntos registravimas ir įvertinimas
1 2 3 4 5 6
1. Jei tenkinama 1a speciali sąlyga 0,05 0,05 0,06 0,06
2. Jei tenkinama 1b speciali sąlyga 0,08 0,08 0,1 0,1
3. Jei tenkinama 1c speciali sąlyga 0,11 0,11 0,13 0,13
4. Jei tenkinama 2 speciali sąlyga 0,1 0,1 0,12 0,12
PASTABOS:        
1a speciali sąlyga. Jeigu siuntėjas siunčia iki 1.000 mažųjų registruotų ir (ar) įvertintų korespondencijos siuntų per kalendorinį mėnesį ir duomenis apie siunčiamas siuntas pateikia per akcinės bendrovės Lietuvos pašto elektroninę savitarnos svetainę arba su elektroniniu sąrašu K 6E, arba kita akcinei bendrovei Lietuvos paštui priimtina elektronine priemone.
1b speciali sąlyga. Jeigu siuntėjas siunčia nuo 1.001 iki 10.000 mažųjų registruotų ir (ar) įvertintų korespondencijos siuntų per kalendorinį mėnesį ir duomenis apie siunčiamas siuntas pateikia per akcinės bendrovės Lietuvos pašto elektroninę savitarnos svetainę arba su elektroniniu sąrašu K 6E, arba kita akcinei bendrovei Lietuvos paštui priimtina elektronine priemone.
1c speciali sąlyga. Jeigu siuntėjas siunčia nuo 10.001 mažosios registruotos ir (ar) įvertintos korespondencijos siuntos per kalendorinį mėnesį ir duomenis apie siunčiamas siuntas pateikia per akcinės bendrovės Lietuvos pašto elektroninę savitarnos svetainę arba su elektroniniu sąrašu K 6E, arba kita akcinei bendrovei Lietuvos paštui priimtina elektronine priemone.
2 speciali sąlyga. Jeigu siuntėjo pageidavimu siunta nėra pristatoma gavėjo adresu, o gavėjas siuntą atsiima pašte. Siuntėjas priekinėje pašto siuntos pusėje kairėje privalo aiškiai užrašyti: „ĮTEIKTI PAŠTE“ arba „Į. P.“ ir pašto siuntų lydraštyje K 6 arba e. savitarnoje atitinkamai pašto siuntai priskirti požymį „Atsiėmimas pašte“.​ Apie galimybę atsiimti siuntą gavėjas informuojamas rašytiniu pranešimu, pristatomu gavėjo adresu, arba pagal siuntėjo nurodytus siuntos gavėjo kontaktinius duomenis (mobilaus telefono numerį arba elektroninio pašto adresą).

Didžiosios korespondencijos siuntos registravimo ir (ar) įvertinimo paslaugos nuolaidos

Eil Nr. Nuolaidų specialios sąlygos Vienos siuntos nuolaida, eurais
be PVM su 21% PVM
Didžiosios korespondencijos siuntos registravimas Didžiosios korespondencijos siuntos registravimas ir įvertinimas Didžiosios korespondencijos siuntos registravimas Didžiosios korespondencijos siuntos registravimas ir įvertinimas
1 2 3 4 5 6
1. Jei tenkinama 3a speciali sąlyga 0,05 0,05 0,06 0,06
2. Jei tenkinama 3b speciali sąlyga 0,08 0,08 0,1 0,1
3. Jei tenkinama 3c speciali sąlyga 0,11 0,11 0,13 0,13
4. Jei tenkinama 4 speciali sąlyga 0,1 0,1 0,12 0,12
PASTABOS:        
3a speciali sąlyga. Jeigu siuntėjas siunčia iki 250 didžiųjų registruotų ir (ar) įvertintų korespondencijos siuntų per kalendorinį mėnesį ir duomenis apie siunčiamas siuntas pateikia per akcinės bendrovės Lietuvos pašto elektroninę savitarnos svetainę arba su elektroniniu sąrašu K 6E, arba kita akcinei bendrovei Lietuvos paštui priimtina elektronine priemone.
3b speciali sąlyga. Jeigu siuntėjas siunčia nuo 251 iki 1.000 didžiųjų registruotų ir (ar) įvertintų korespondencijos siuntų per kalendorinį mėnesį ir duomenis apie siunčiamas siuntas pateikia per akcinės bendrovės Lietuvos pašto elektroninę savitarnos svetainę arba su elektroniniu sąrašu K 6E, arba kita akcinei bendrovei Lietuvos paštui priimtina elektronine priemone.
3c speciali sąlyga. Jeigu siuntėjas siunčia nuo 1.001 didžiosios registruotos ir (ar) įvertintos korespondencijos siuntos per kalendorinį mėnesį ir duomenis apie siunčiamas siuntas pateikia per akcinės bendrovės Lietuvos pašto elektroninę savitarnos svetainę arba su elektroniniu sąrašu K 6E, arba kita akcinei bendrovei Lietuvos paštui priimtina elektronine priemone.
4 speciali sąlyga. Jeigu siuntėjo pageidavimu siunta nėra pristatoma gavėjo adresu, o gavėjas siuntą atsiima pašte. Siuntėjas priekinėje pašto siuntos pusėje kairėje privalo aiškiai užrašyti: „ĮTEIKTI PAŠTE“ arba „Į. P.“ ir pašto siuntų lydraštyje K 6 arba e. savitarnoje atitinkamai pašto siuntai priskirti požymį „Atsiėmimas pašte“.​ Apie galimybę atsiimti siuntą gavėjas informuojamas rašytiniu pranešimu, pristatomu gavėjo adresu, arba pagal siuntėjo nurodytus siuntos gavėjo kontaktinius duomenis (mobilaus telefono numerį arba elektroninio pašto adresą).

Mažosios korespondencijos siuntos Lietuvoje, pagal gavėjo geografinę zoną, tarifai

Mažoji korespondencijos siunta, siunčiant nuo 1.001 iki 10.000 siuntų per kalendorinį mėnesį

Eil Nr. Pašto paslauga Vienos siuntos siuntimo tarifas, eurais
nepirmenybinės siuntos pirmenybinės siuntos
be PVM su 21% PVM be PVM su 21% PVM
1 zona 2 zona 3 zona 1 zona 2 zona 3 zona 1 zona 2 zona 3 zona 1 zona 2 zona 3 zona
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Iki 20 gramų 0,25 0,3 0,39 0,3 0,36 0,47 0,31 0,36 0,45 0,38 0,44 0,54
2. Daugiau kaip 20 gramų, iki 50 gramų 0,27 0,32 0,42 0,33 0,39 0,51 0,34 0,38 0,48 0,41 0,46 0,58
3. Daugiau kaip 50 gramų, iki 100 gramų 0,29 0,34 0,45 0,35 0,41 0,54 0,36 0,41 0,52 0,44 0,5 0,63
4. Daugiau kaip 100 gramų, iki 500 gramų 0,41 0,46 0,62 0,5 0,56 0,75 0,51 0,58 0,72 0,62 0,7 0,87

Mažoji korespondencijos siunta, siunčiant nuo 10.001 iki 20.000 siuntų per kalendorinį mėnesį

Eil Nr. Pašto paslauga Vienos siuntos siuntimo tarifas, eurais
nepirmenybinės siuntos pirmenybinės siuntos
be PVM su 21% PVM  be PVM su 21% PVM
1 zona 2 zona 3 zona 1 zona 2 zona 3 zona 1 zona 2 zona 3 zona 1 zona 2 zona 3 zona
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Iki 20 gramų 0,22 0,28 0,39 0,27 0,34 0,47 0,28 0,34 0,45 0,34 0,41 0,54
2. Daugiau kaip 20 gramų, iki 50 gramų 0,23 0,29 0,42 0,28 0,35 0,51 0,3 0,36 0,48 0,36 0,44 0,58
3. Daugiau kaip 50 gramų, iki 100 gramų 0,25 0,31 0,45 0,3 0,38 0,54 0,33 0,39 0,52 0,4 0,47 0,63
4. Daugiau kaip 100 gramų, iki 500 gramų 0,36 0,43 0,62 0,44 0,52 0,75 0,46 0,54 0,72 0,56 0,65 0,87

Mažoji korespondencijos siunta, siunčiant nuo 20.001 iki 100.000 siuntų per kalendorinį mėnesį

Eil Nr. Pašto paslauga Vienos siuntos siuntimo tarifas, eurais
nepirmenybinės siuntos pirmenybinės siuntos
be PVM su 21% PVM be PVM su 21% PVM
1 zona 2 zona 3 zona 1 zona 2 zona 3 zona 1 zona 2 zona 3 zona 1 zona 2 zona 3 zona
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Iki 20 gramų 0,19 0,26 0,39 0,23 0,31 0,47 0,25 0,32 0,45 0,3 0,39 0,54
2. Daugiau kaip 20 gramų, iki 50 gramų 0,2 0,27 0,42 0,24 0,33 0,51 0,27 0,34 0,48 0,33 0,41 0,58
3. Daugiau kaip 50 gramų, iki 100 gramų 0,22 0,28 0,45 0,27 0,34 0,54 0,29 0,36 0,52 0,35 0,44 0,63
4. Daugiau kaip 100 gramų, iki 500 gramų 0,32 0,39 0,62 0,39 0,47 0,75 0,42 0,51 0,72 0,51 0,62 0,87

 Mažoji korespondencijos siunta, siunčiant nuo 100.001 siuntos per kalendorinį mėnesį

Eil Nr. Pašto paslauga Vienos siuntos siuntimo tarifas, eurais
nepirmenybinės siuntos pirmenybinės siuntos
be PVM su 21% PVM be PVM su 21% PVM
1 zona 2 zona 3 zona 1 zona 2 zona 3 zona 1 zona 2 zona 3 zona 1 zona 2 zona 3 zona
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Iki 20 gramų 0,16 0,24 0,39 0,19 0,29 0,47 0,22 0,3 0,45 0,27 0,36 0,54
2. Daugiau kaip 20 gramų, iki 50 gramų 0,17 0,25 0,42 0,21 0,3 0,51 0,24 0,32 0,48 0,29 0,39 0,58
3. Daugiau kaip 50 gramų, iki 100 gramų 0,18 0,26 0,45 0,22 0,31 0,54 0,26 0,34 0,52 0,31 0,41 0,63
4. Daugiau kaip 100 gramų, iki 500 gramų 0,27 0,36 0,62 0,33 0,44 0,75 0,37 0,48 0,72 0,45 0,58 0,87

Mažosios korespondencijos siuntos Lietuvoje, pagal gavėjo geografinę zoną, nuolaidos

Eil Nr. Nuolaidų specialios sąlygos Vienos siuntos siuntimo nuolaida, eurais
be PVM su 21% PVM
1 zona 2 zona 1 zona 2 zona
1 2 3 4 5 6
1. Jei tenkinama 5 speciali sąlyga 0,02 0,02 0,02 0,02
2. Jei tenkinama 6 speciali sąlyga 0,01 0,01 0,01 0,01
3. Jei tenkinama 7 speciali sąlyga 0,01 0,01 0,01 0,01
4. Jei tenkinama 8 speciali sąlyga 0,01 0,01 0,01 0,01
5. Jei tenkinama 9a speciali sąlyga 0,05 0,13 0,06 0,16
6. Jei tenkinama 9b speciali sąlyga 0,06 0,14 0,07 0,17
7. Jei tenkinama 9c speciali sąlyga 0,07 0,15 0,08 0,18
PASTABOS:        
5 speciali sąlyga. Jeigu siuntėjas siunčia daugiau nei 1.000 mažųjų korespondencijos siuntų per kalendorinį mėnesį ir mažąsias korespondencijos siuntas pateikia į nurodytas vietas (žr. 1 priedą).

6 speciali sąlyga. Jeigu siuntėjas siunčia daugiau nei 1.000 mažųjų korespondencijos siuntų per kalendorinį mėnesį ir mažąsias korespondencijos siuntas suskirsto pagal geografines zonas.*

7 speciali sąlyga. Jeigu siuntėjas siunčia daugiau nei 1.000 mažųjų korespondencijos siuntų per kalendorinį mėnesį ir mažąsias korespondencijos siuntas suskirsto abėcėlės tvarka pagal miesto (1 ir 2 zonos), kuriame yra siuntos gavėjo adresas, pavadinimą (žr. 2 priedą).*
8 speciali sąlyga. Jeigu siuntėjas siunčia daugiau nei 1.000 mažųjų korespondencijos siuntų per kalendorinį mėnesį ir mažųjų korespondencijos siuntų pateikimo siųsti data yra po 15 kalendorinės mėnesio dienos.

9a speciali sąlyga. Jeigu siuntėjas siunčia daugiau nei 20.000 mažųjų korespondencijos siuntų per kalendorinį mėnesį ir kiekvieno pateikimo metu vienu kartu pateikia siųsti daugiau nei 10.000 mažųjų korespondencijos siuntų, kurių vidutinis skaičius į vieną namą konkrečioje geografinėje zonoje yra nuo 20 iki 29 siuntų. Mažųjų korespondencijos siuntų pateikimo siųsti metu siuntėjas privalo pateikti visų siuntų gavėjų adresus AB Lietuvos pašto nurodytu elektroniniu formatu.*

9b speciali sąlyga. Jeigu siuntėjas siunčia daugiau nei 20.000 mažųjų korespondencijos siuntų per kalendorinį mėnesį ir kiekvieno pateikimo metu vienu kartu pateikia siųsti daugiau nei 10.000 mažųjų korespondencijos siuntų, kurių vidutinis skaičius į vieną namą konkrečioje geografinėje zonoje yra nuo 30 iki 39 siuntų. Mažųjų korespondencijos siuntų pateikimo siųsti metu siuntėjas privalo pateikti visų siuntų gavėjų adresus AB Lietuvos pašto nurodytu elektroniniu formatu.*

9c speciali sąlyga. Jeigu siuntėjas siunčia daugiau nei 20.000 mažųjų korespondencijos siuntų per kalendorinį mėnesį ir kiekvieno pateikimo metu vienu kartu pateikia siųsti daugiau nei 10.000 mažųjų korespondencijos siuntų, kurių vidutinis skaičius į vieną namą konkrečioje geografinėje zonoje yra 40 siuntų ir daugiau. Mažųjų korespondencijos siuntų pateikimo siųsti metu siuntėjas privalo pateikti visų siuntų gavėjų adresus AB Lietuvos pašto nurodytu elektroniniu formatu.*

Pageidaudami gauti nuolaidą pagal šią specialiąją sąlygą, prašome kreiptis į Jus aptarnaujantį Lietuvos pašto vadybininką arba tel. 8 700 55 400, el. paštu info@post.lt.        

 

Didžiosios korespondencijos siuntos Lietuvoje, pagal gavėjo geografinę zoną, tarifai

Didžioji korespondencijos siunta, siunčiant nuo 251 iki 1.000 siuntų per kalendorinį mėnesį

Eil Nr. Pašto paslauga Vienos siuntos siuntimo tarifas, eurais
nepirmenybinės siuntos pirmenybinės siuntos
be PVM su 21% PVM be PVM su 21% PVM
1 zona 2 zona 3 zona 1 zona 2 zona 3 zona 1 zona 2 zona 3 zona 1 zona 2 zona 3 zona
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Iki 100 gramų 0,54 0,59 0,68 0,65 0,71 0,82 0,64 0,69 0,78 0,77 0,83 0,94
2. Sunkesnė kaip 100 gramų, iki 500 gramų 0,8 0,85 0,94 0,97 1,03 1,14 0,95 1 1,09 1,15 1,21 1,32
3. Sunkesnė kaip 500 gramų, iki 1000 gramų 1,02 1,07 1,16 1,23 1,29 1,4 1,19 1,24 1,33 1,44 1,5 1,61
4. Sunkesnė kaip 1000 gramų, iki 2000 gramų 1,42 1,47 1,56 1,72 1,78 1,89 1,66 1,71 1,8 2,01 2,07 2,18

Didžioji korespondencijos siunta, siunčiant nuo 1.001 iki 10.000 siuntų per kalendorinį mėnesį

Eil Nr. Pašto paslauga Vienos siuntos siuntimo tarifas, eurais
nepirmenybinės siuntos pirmenybinės siuntos
be PVM su 21% PVM be PVM su 21% PVM
1 zona 2 zona 3 zona 1 zona 2 zona 3 zona 1 zona 2 zona 3 zona 1 zona 2 zona 3 zona
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Iki 100 gramų 0,46 0,51 0,68 0,56 0,62 0,82 0,55 0,6 0,78 0,67 0,73 0,94
2. Sunkesnė kaip 100 gramų, iki 500 gramų 0,69 0,75 0,94 0,83 0,91 1,14 0,83 0,88 1,09 1 1,06 1,32
3. Sunkesnė kaip 500 gramų, iki 1000 gramų 0,89 0,95 1,16 1,08 1,15 1,4 1,04 1,1 1,33 1,26 1,33 1,61
4. Sunkesnė kaip 1000 gramų, iki 2000 gramų 1,25 1,31 1,56 1,51 1,59 1,89 1,47 1,52 1,8 1,78 1,84 2,18

 Didžioji korespondencijos siunta, siunčiant nuo 10.001 siuntos per kalendorinį mėnesį

Eil Nr. Pašto paslauga Vienos siuntos siuntimo tarifas, eurais
nepirmenybinės siuntos pirmenybinės siuntos
be PVM su 21% PVM be PVM su 21% PVM
1 zona 2 zona 3 zona 1 zona 2 zona 3 zona 1 zona 2 zona 3 zona 1 zona 2 zona 3 zona
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Iki 100 gramų 0,38 0,44 0,68 0,46 0,53 0,82 0,46 0,52 0,78 0,56 0,63 0,94
2. Sunkesnė kaip 100 gramų, iki 500 gramų 0,59 0,65 0,94 0,71 0,79 1,14 0,71 0,77 1,09 0,86 0,93 1,32
3. Sunkesnė kaip 500 gramų, iki 1000 gramų 0,77 0,82 1,16 0,93 0,99 1,4 0,9 0,96 1,33 1,09 1,16 1,61
4. Sunkesnė kaip 1000 gramų, iki 2000 gramų 1,09 1,14 1,56 1,32 1,38 1,89 1,28 1,34 1,8 1,55 1,62 2,18

Didžiosios korespondencijos siuntos Lietuvoje, pagal gavėjo geografinę zoną, nuolaidos

Eil Nr. Nuolaidų specialios sąlygos Vienos siuntos siuntimo nuolaida, eurais
be PVM su 21% PVM
1 zona 2 zona 1 zona 2 zona
1 2 3 4 5 6
1. Jei tenkinama 10 speciali sąlyga 0,02 0,02 0,02 0,02
2. Jei tenkinama 11 speciali sąlyga 0,01 0,01 0,01 0,01
3. Jei tenkinama 12 speciali sąlyga 0,01 0,01 0,01 0,01
4. Jei tenkinama 13 speciali sąlyga 0,01 0,01 0,01 0,01

PASTABOS

10 speciali sąlyga. Jeigu siuntėjas siunčia daugiau nei 250 didžiųjų korespondencijos siuntų per kalendorinį mėnesį ir didžąsias korespondencijos siuntas pateikia į nurodytas vietas (žr. 1 priedą).

11 speciali sąlyga. Jeigu siuntėjas siunčia daugiau nei 250 didžiųjų korespondencijos siuntų per kalendorinį mėnesį ir didžąsias korespondencijos siuntas suskirsto pagal geografines zonas.*

12 speciali sąlyga. Jeigu siuntėjas siunčia daugiau nei 250 didžiųjų korespondencijos siuntų per kalendorinį mėnesį ir didžąsias korespondencijos siuntas suskirsto abėcėlės tvarka pagal miesto (1 ir 2 zonos), kuriame yra siuntos gavėjo adresas, pavadinimą (žr. 2 priedą).*

13 speciali sąlyga. Jeigu siuntėjas siunčia daugiau nei 250 didžiųjų korespondencijos siuntų per kalendorinį mėnesį ir didžiųjų korespondencijos siuntų pateikimo siųsti data yra po 15 kalendorinės mėnesio dienos.

* Pageidaudami gauti nuolaidą pagal šią specialiąją sąlygą, prašome kreiptis į Jus aptarnaujantį Lietuvos pašto vadybininką arba tel. 8 700 55 400, el. paštu info@post.lt.     

PASTABOS:
1.Mažoji korespondencijos siunta (Korespondencijos siunta).Didžiausi galimi matmenys: ilgis 381 mm, plotis 305 mm, aukštis 20 mm. Didžiausias galimas svoris: 500 gramų.
2. Didžioji korespondencijos siunta (Didelių matmenų korespondencijos siunta).Didžiausi galimi matmenys: bet kuris matmuo turi neviršyti 600 mm, o siuntos ilgio, pločio ir aukščio suma turi neviršyti 900 mm; ritinio formos siuntos bet kuris matmuo turi neviršyti 900 mm, o ilgio ir dvigubo skersmens suma turi neviršyti 1040 mm. Didžiausias galimas svoris: 2 kilogramai.
3. Maišas „M“.Didžiausi galimi matmenys: bet kuris matmuo turi neviršyti 600 mm, o siuntos ilgio, pločio ir aukščio suma turi neviršyti 900 mm; ritinio formos siuntos bet kuris matmuo turi neviršyti 900 mm, o ilgio ir dvigubo skersmens suma turi neviršyti 1040 mm. Didžiausias galimas svoris: 30 kilogramų.
4. Pašto siuntinys. Didžiausi galimi matmenys: bet kuris matmuo turi neviršyti 1,05 m, o ilgio ir didžiausios apimties, matuojamos bet kuria kita kryptimi nei ilgis, suma turi neviršyti 2 m. Didžiausias galimas svoris: siuntinių Lietuvoje - 30 kilogramų, tarptautinių siuntinių - pagal siuntinio gavimo šalies paskirtojo operatoriaus nurodytą didžiausią galimą svorį, bet ne daugiau kaip 30 kilogramų.
5. Pašto siuntinys su žyma „Encombrant“ („Didelių matmenų“).Didžiausi galimi matmenys: bet kuris matmuo turi neviršyti 1,50 m, o ilgio ir didžiausios apimties, matuojamos bet kuria kita kryptimi nei ilgis, suma turi neviršyti 3 m. Didžiausias galimas svoris: siuntinių Lietuvoje - 30 kilogramų, tarptautinių siuntinių - pagal siuntinio gavimo šalies paskirtojo operatoriaus nurodytą didžiausią galimą svorį, bet ne daugiau kaip 30 kilogramų.
6. Siuntų gavėjų adresų priskyrimas geografinėms zonoms:
1 zona.Adresai esantys Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių arba Panevėžio miesto teritorijose.
2 zona.Adresai esantys Akmenės, Alytaus, Anykščių, Birštono, Biržų, Druskininkų, Eišiškių, Elektrėnų, Gargždų, Garliavos, Ignalinos, Jonavos, Joniškio, Jurbarko, Kaišiadorių, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Kėdainių, Kelmės, Kybartų, Kretingos, Kupiškio, Kuršėnų, Lazdijų, Lentvario, Marijampolės, Mažeikių, Molėtų, Naujosios Akmenės, Nemenčinės, Pabradės, Pagėgių, Pakruojo, Palangos, Pasvalio, Plungės, Prienų, Radviliškio, Raseinių, Rietavo, Rokiškio, Skuodo, Šakių, Šalčininkų, Šilalės, Šilutės, Širvintų, Švenčionėlių, Švenčionių, Tauragės, Telšių, Trakų, Ukmergės, Utenos, Varėnos, Vievio, Vilkaviškio, Visagino, Zarasų, Žiežmarių miesto teritorijose.
3 zona.Visa Lietuvos Respublikos teritorija, išskyrus 1 ir 2 zonas.

1 priedas. Vietų, į kurias turi būti pateikiamos mažosios ir didžiosios korespondencijos siuntos pagal 5 ir 10 specialiąsias sąlygas, sąrašas 

Eil. Nr. Siuntų pateikimo adresai Vėliausias siuntų pateikimo laikas
1 Rodūnios kelias 9, Vilnius I-V — 15:00 val.
2 Pulko g. 12, Alytus I-V — 16:00 val. VI —13:00 val.
3 Erdvės g. 68, Ramučių k., Kauno r. sav. I-V — 15:00 val.
4 J. Basanavičiaus a. 9, Marijampolė I-V — 13:00 val. VI —11:00 val.
5 Mainų g. 6, Klaipėda I-VI — 14:00 val.
6 Dariaus ir Girėno g. 16, Tauragė I-VI — 12:00 val.
7 Respublikos g. 60, Panevėžys I-VI — 17:00 val.
8 J. Basanavičiaus g. 59, Utena I-VI — 13:00 val.
9 Dubijos g. 42, Šiauliai I-V — 15:30 val. VI —12:00 val.
10 Sedos g. 1, Telšiai I-VI — 13:00 val.

 2 priedas. 1 ir 2 zonų miestų pavadinimų sąrašas abėcėlės tvarka pagal 7 ir 12 specialiąsias sąlygas

Geografinė zona Miesto pavadinimas
1 zona Kaunas
Klaipėda
Panevėžys
Šiauliai
Vilnius
2 zona Akmenė
Alytus
Anykščiai
Birštonas
Biržai
Druskininkai
Eišiškės
Elektrėnai
Gargždai
Garliava
Ignalina
Jonava
Joniškis
Jurbarkas
Kaišiadorys
Kalvarija
Kazlų Rūda
Kėdainiai
Kelmė
Kybartai
Kretinga
Kupiškis
Kuršėnai
Lazdijai
Lentvaris
Marijampolė
Mažeikiai
Molėtai
Naujoji Akmenė
Nemenčinė
Pabradė
Pagėgiai
Pakruojis
Palanga
Pasvalys
Plungė
Prienai
Radviliškis
Raseiniai
Rietavas
Rokiškis
Skuodas
Šakiai
Šalčininkai
Šilalė
Šilutė
Širvintos
Švenčionėliai
Švenčionys
Tauragė
Telšiai
Trakai
Ukmergė
Utena
Varėna
Vievis
Vilkaviškis
Visaginas
Zarasai
Žiežmariai