Spausdinti

Kainoraščiai nuo 2018 m. liepos 1 d.

Pašto  siuntų pateikimo į akcinės bendrovės Lietuvos pašto valdomą pašto tinklą tarifai

1.  Pašto  paslaugų  Lietuvoje  tarifai 

1 lentelė. Mažoji korespondencijos siunta

Paslauga  Vienos siuntos pateikimo į pašto tinklą tarifas, eurais
nepirmenybinės siuntos pirmenybinės siuntos
be PVM su 21% PVM be PVM su 21% PVM
Iki 20 gramų 0,60 0,73 0,78 0,94
Sunkesnė kaip 20 gramų, iki 50 gramų 0,63 0,76 0,81 0,98
Sunkesnė kaip 50 gramų, iki 100 gramų 0,65 0,79 0,86 1,04
Sunkesnė kaip 100 gramų, iki 500 gramų 0,78 0,94 1,01 1,22

2 lentelė. Didžioji korespondencijos siunta

Paslauga  Vienos siuntos pateikimo į pašto tinklą tarifas, eurais
nepirmenybinės siuntos pirmenybinės siuntos
be PVM su 21% PVM be PVM su 21% PVM
Iki 100 gramų 0,68 0,82 0,78 0,94
Sunkesnė kaip 100 gramų, iki 500 gramų 0,94 1,14 1,09 1,32
Sunkesnė kaip 500 gramų, iki 1000 gramų 1,16 1,40 1,33 1,61
Sunkesnė kaip 1000 gramų, iki 2000 gramų 1,56 1,89 1,80 2,18

3 lentelė. Pašto siuntinys (kartu su registravimo paslauga)

Paslauga Vienos siuntos pateikimo į pašto tinklą tarifas, eurais
be PVM su 21% PVM
Už kiekvieną siuntinį; ir 3,6 4,36
Papildomai už kiekvieną visą ar ne visą kilogramą 0,7 0,85
Pašto siuntinio įvertinimas 1,99 2,41
PASTABA: Pašto siuntiniui su žyma „Encombrant“ („Didelių matmenų“) papildomai taikomi 50 procentų dydžio pašto siuntinio Lietuvoje tarifai.

4 lentelė. Mažosios arba didžiosios korespondencijos siuntos registravimas ir (ar) įvertinimas

Paslauga  Vienos siuntos tarifas, eurais
be PVM su 21% PVM
Mažosios arba didžiosios korespondencijos siuntos registravimas 0,69 0,83
Mažosios arba didžiosios korespondencijos siuntos registravimas ir įvertinimas 1,99 2,41

5 lentelė. Mažosios korespondencijos siuntos registravimo ir (ar) įvertinimo paslaugos nuolaidos

Nuolaidų specialios sąlygos Vienos siuntos nuolaida, eurais
be PVM su 21% PVM be PVM su 21% PVM
Mažosios korespondencijos siuntos registravimas Mažosios korespondencijos siuntos registravimas ir įvertinimas Mažosios korespondencijos siuntos registravimas Mažosios korespondencijos siuntos registravimas ir įvertinimas
Jei tenkinama 1 speciali sąlyga 0,05 0,05 0,06 0,06
Jei tenkinama 2 speciali sąlyga 0,10 0,10 0,12 0,12
                 
PASTABOS:                
1 speciali sąlyga. Jeigu pašto paslaugos teikėjas į pašto tinklą pateikia daugiau kaip 1.000 mažųjų registruotų ir (ar) įvertintų korespondencijos siuntų per kalendorinį mėnesį ir duomenis apie siunčiamas siuntas pateikia per akcinės bendrovės Lietuvos pašto elektroninę savitarnos svetainę arba su elektroniniu sąrašu K 6E, arba kita akcinei bendrovei Lietuvos paštui priimtina elektronine priemone.    
2 speciali sąlyga. Jeigu pašto paslaugos teikėjo pageidavimu siunta nėra pristatoma gavėjo adresu, o gavėjas siuntą atsiima pašte. Apie galimybę atsiimti siuntą gavėjas informuojamas rašytiniu pranešimu, pristatomu gavėjo adresu, arba pagal pašto paslaugos teikėjo nurodytus siuntos gavėjo kontaktinius duomenis (mobilaus telefono numerį arba elektroninio pašto adresą).    

6 lentelė. Didžiosios korespondencijos siuntos registravimo ir (ar) įvertinimo paslaugos nuolaidos

Nuolaidų specialios sąlygos Vienos siuntos nuolaida, eurais
be PVM su 21% PVM be PVM su 21% PVM
Mažosios korespondencijos siuntos registravimas Mažosios korespondencijos siuntos registravimas ir įvertinimas Mažosios korespondencijos siuntos registravimas Mažosios korespondencijos siuntos registravimas ir įvertinimas
Jei tenkinama 3 speciali sąlyga 0,05 0,05 0,06 0,06
Jei tenkinama 4 speciali sąlyga 0,10 0,10 0,12 0,12
                 
PASTABOS:                
3 speciali sąlyga. Jeigu pašto paslaugos teikėjas į pašto tinklą pateikia daugiau kaip 250 didžiųjų registruotų ir (ar) įvertintų korespondencijos siuntų per kalendorinį mėnesį ir duomenis apie siunčiamas siuntas pateikia per akcinės bendrovės Lietuvos pašto elektroninę savitarnos svetainę arba su elektroniniu sąrašu K 6E, arba kita akcinei bendrovei Lietuvos paštui priimtina elektronine priemone.
4 speciali sąlyga. Jeigu pašto paslaugos teikėjo pageidavimu siunta nėra pristatoma gavėjo adresu, o gavėjas siuntą atsiima pašte. Apie galimybę atsiimti siuntą gavėjas informuojamas rašytiniu pranešimu, pristatomu gavėjo adresu, arba pagal  pašto paslaugos teikėjo nurodytus siuntos gavėjo kontaktinius duomenis (mobilaus telefono numerį arba elektroninio pašto adresą).
2. Mažosios korespondencijos siuntos Lietuvoje, pagal gavėjo geografinę zoną, tarifai (tarifai taikomi į pašto tinklą pateikiant daugiau kaip 1000 vnt. mažųjų korespondencijos siuntų, pristatomų Lietuvoje) 

7 lentelė. Mažoji korespondencijos siunta, į pašto tinklą pateikiant nuo 1.001 iki 40.000 siuntų per kalendorinį mėnesį

Paslauga  Vienos siuntos pateikimo į pašto tinklą tarifas, eurais
nepirmenybinės siuntos pirmenybinės siuntos
be PVM su 21% PVM be PVM su 21% PVM
1 zona 2 zona 3 zona 1 zona 2 zona 3 zona 1 zona 2 zona 3 zona 1 zona 2 zona 3 zona
Iki 20 gramų 0,28 0,38 0,54 0,34 0,46 0,65 0,46 0,63 0,72 0,56 0,76 0,87
Daugiau kaip 20 gramų, iki 50 gramų 0,31 0,39 0,57 0,38 0,47 0,69 0,48 0,64 0,76 0,58 0,77 0,92
Daugiau kaip 50 gramų, iki 100 gramų 0,32 0,42 0,63 0,39 0,51 0,76 0,51 0,68 0,83 0,62 0,82 1,00
Daugiau kaip 100 gramų, iki 500 gramų 0,43 0,53 0,75 0,52 0,64 0,91 0,65 0,82 0,98 0,79 0,99 1,19

8 lentelė. Mažoji korespondencijos siunta, į pašto tinklą pateikiant nuo 40.001 siuntų per kalendorinį mėnesį

Paslauga  Vienos siuntos pateikimo į pašto tinklą tarifas, eurais
nepirmenybinės siuntos pirmenybinės siuntos
be PVM su 21% PVM  be PVM su 21% PVM
1 zona 2 zona 3 zona 1 zona 2 zona 3 zona 1 zona 2 zona 3 zona 1 zona 2 zona 3 zona
Iki 20 gramų 0,22 0,32 0,47 0,27 0,39 0,57 0,34 0,49 0,69 0,41 0,59 0,83
Daugiau kaip 20 gramų, iki 50 gramų 0,25 0,33 0,50 0,30 0,40 0,61 0,36 0,51 0,73 0,44 0,62 0,88
Daugiau kaip 50 gramų, iki 100 gramų 0,27 0,36 0,55 0,33 0,44 0,67 0,39 0,55 0,82 0,47 0,67 0,99
Daugiau kaip 100 gramų, iki 500 gramų 0,37 0,46 0,72 0,45 0,56 0,87 0,52 0,69 0,97 0,63 0,83 1,17

9 lentelė. Mažosios korespondencijos siuntos Lietuvoje, pagal gavėjo geografinę zoną, nuolaidos

Nuolaidų specialios sąlygos Vienos siuntos nuolaida, eurais
be PVM su 21% PVM
1 zona 2 zona 1 zona 2 zona
Jei tenkinama 5 speciali sąlyga 0,02 0,02 0,02 0,02
Jei tenkinama 6a speciali sąlyga 0,04 0,12 0,05 0,15
Jei tenkinama 6b speciali sąlyga 0,09 0,17 0,11 0,21
Jei tenkinama 6c speciali sąlyga 0,11 0,19 0,13 0,23
PASTABOS:
5 speciali sąlyga. Jeigu pašto paslaugos teikėjas į pašto tinklą pateikia kaip 1.000 mažųjų korespondencijos siuntų per kalendorinį mėnesį ir mažąsias korespondencijos siuntas suskirsto abėcėlės tvarka pagal miesto (1 ir 2 zonos), kuriame yra siuntos gavėjo adresas, pavadinimą arba visos vienu kartu pateikiamos mažosios korespondencijos siuntos pristatytinos viename mieste (1 ir 2 zonos) (žr. 1 priedą).
6a speciali sąlyga. Jeigu pašto paslaugos teikėjas į pašto tinklą pateikia daugiau kaip 10.000 mažųjų korespondencijos siuntų per kalendorinį mėnesį ir pateikimo metu vienu kartu pateikia siųsti daugiau kaip 5.000 mažųjų korespondencijos siuntų, kurių vidutinis skaičius į vieną namą konkrečiame mieste (1 ir 2 zonos) yra nuo 10 iki 19 siuntų. Prieš pateikdamas mažąsias korespondencijos siuntas, pašto paslaugos teikėjas privalo pateikti visų siuntų gavėjų adresus AB Lietuvos pašto nurodytu elektroniniu formatu. Ši nuolaida taikoma pašto paslaugos teikėjui kreipiantis dėl jos į AB Lietuvos paštą ir sudarius atskirą sutartį/ susitarimą dėl šią sąlygą atitinkančių pašto siuntų siuntimo konkrečiame mieste (1 ir 2 zonos). 
6b speciali sąlyga. Jeigu pašto paslaugos teikėjas į pašto tinklą pateikia daugiau kaip 10.000 mažųjų korespondencijos siuntų per kalendorinį mėnesį ir pateikimo metu vienu kartu pateikia siųsti daugiau kaip 5.000 mažųjų korespondencijos siuntų, kurių vidutinis skaičius į vieną namą konkrečiame mieste (1 ir 2 zonos) yra nuo 20 iki 34 siuntų. Prieš pateikdamas mažąsias korespondencijos siuntas, pašto paslaugos teikėjas privalo pateikti visų siuntų gavėjų adresus AB Lietuvos pašto nurodytu elektroniniu formatu.Ši nuolaida taikoma pašto paslaugos teikėjui kreipiantis dėl jos į AB Lietuvos paštą ir sudarius atskirą sutartį/ susitarimą dėl šią sąlygą atitinkančių pašto siuntų siuntimo konkrečiame mieste (1 ir 2 zonos). 
6c speciali sąlyga. Jeigu pašto paslaugos teikėjas į pašto tinklą pateikia daugiau kaip 10.000 mažųjų korespondencijos siuntų per kalendorinį mėnesį ir pateikimo metu vienu kartu pateikia siųsti daugiau kaip 5.000 mažųjų korespondencijos siuntų, kurių vidutinis skaičius į vieną namą konkrečiame mieste (1 ir 2 zonos) yra daugiau kaip 35 siuntos. Prieš pateikdamas mažąsias korespondencijos siuntas, pašto paslaugos teikėjas privalo pateikti visų siuntų gavėjų adresus AB Lietuvos pašto nurodytu elektroniniu formatu.Ši nuolaida taikoma pašto paslaugos teikėjui kreipiantis dėl jos į AB Lietuvos paštą ir sudarius atskirą sutartį/ susitarimą dėl šią sąlygą atitinkančių pašto siuntų siuntimo konkrečiame mieste (1 ir 2 zonos). 
3. Didžiosios korespondencijos siuntos Lietuvoje, pagal gavėjo geografinę zoną, tarifai (tarifai taikomi į pašto tinklą pateikiant daugiau kaip 250 vnt. didžiųjų korespondencijos siuntų, pristatomų Lietuvoje) 

10 lentelė. Didžioji korespondencijos siunta, siunčiant nuo 251 iki 1.000 siuntų per kalendorinį mėnesį

Paslauga  Vienos siuntos pateikimo į pašto tinklą tarifas, eurais
nepirmenybinės siuntos pirmenybinės siuntos
be PVM su 21% PVM be PVM su 21% PVM
1 zona 2 zona 3 zona 1 zona 2 zona 3 zona 1 zona 2 zona 3 zona 1 zona 2 zona 3 zona
Iki 100 gramų 0,52 0,57 0,68 0,63 0,69 0,82 0,62 0,67 0,78 0,75 0,81 0,94
Sunkesnė kaip 100 gramų, iki 500 gramų 0,78 0,83 0,94 0,94 1,00 1,14 0,93 0,98 1,09 1,13 1,19 1,32
Sunkesnė kaip 500 gramų, iki 1000 gramų 1,00 1,05 1,16 1,21 1,27 1,40 1,17 1,22 1,33 1,42 1,48 1,61
Sunkesnė kaip 1000 gramų, iki 2000 gramų 1,40 1,45 1,56 1,69 1,75 1,89 1,64 1,69 1,80 1,98 2,04 2,18

11 lentelė. Didžioji korespondencijos siunta, siunčiant nuo 1.001 iki 10.000 siuntų per kalendorinį mėnesį

Paslauga  Vienos siuntos pateikimo į pašto tinklą tarifas, eurais
nepirmenybinės siuntos pirmenybinės siuntos
be PVM su 21% PVM be PVM su 21% PVM
1 zona 2 zona 3 zona 1 zona 2 zona 3 zona 1 zona 2 zona 3 zona 1 zona 2 zona 3 zona
Iki 100 gramų 0,44 0,49 0,68 0,53 0,59 0,82 0,53 0,58 0,78 0,64 0,70 0,94
Sunkesnė kaip 100 gramų, iki 500 gramų 0,67 0,73 0,94 0,81 0,88 1,14 0,81 0,86 1,09 0,98 1,04 1,32
Sunkesnė kaip 500 gramų, iki 1000 gramų 0,87 0,93 1,16 1,05 1,13 1,40 1,02 1,08 1,33 1,23 1,31 1,61
Sunkesnė kaip 1000 gramų, iki 2000 gramų 1,23 1,29 1,56 1,49 1,56 1,89 1,45 1,50 1,80 1,75 1,82 2,18

12 lentelė. Didžioji korespondencijos siunta, siunčiant nuo 10.001 siuntos per kalendorinį mėnesį

Paslauga  Vienos siuntos pateikimo į pašto tinklą tarifas, eurais
nepirmenybinės siuntos pirmenybinės siuntos
be PVM su 21% PVM be PVM su 21% PVM
1 zona 2 zona 3 zona 1 zona 2 zona 3 zona 1 zona 2 zona 3 zona 1 zona 2 zona 3 zona
Iki 100 gramų 0,36 0,42 0,68 0,44 0,51 0,82 0,44 0,50 0,78 0,53 0,61 0,94
Sunkesnė kaip 100 gramų, iki 500 gramų 0,57 0,63 0,94 0,69 0,76 1,14 0,69 0,75 1,09 0,83 0,91 1,32
Sunkesnė kaip 500 gramų, iki 1000 gramų 0,75 0,80 1,16 0,91 0,97 1,40 0,88 0,94 1,33 1,06 1,14 1,61
Sunkesnė kaip 1000 gramų, iki 2000 gramų 1,07 1,12 1,56 1,29 1,36 1,89 1,26 1,32 1,80 1,52 1,60 2,18

13 lentelė. Didžiosios korespondencijos siuntos Lietuvoje, pagal gavėjo geografinę zoną, nuolaidos

Nuolaidų specialios sąlygos Vienos siuntos siuntimo nuolaida, eurais
be PVM su 21% PVM
1 zona 2 zona 1 zona 2 zona
Jei tenkinama 7 speciali sąlyga 0,02 0,02 0,02 0,02 

PASTABOS:
7 speciali sąlyga. Jeigu pašto paslaugos teikėjas į pašto tinklą pateikia daugiau kaip 250 didžiųjų korespondencijos siuntų per kalendorinį mėnesį ir didžiąsias korespondencijos siuntas suskirsto abėcėlės tvarka pagal miesto (1 ir 2 zonos), kuriame yra siuntos gavėjo adresas, pavadinimą arba visos vienu kartu pateikiamos didžiosios korespondencijos siuntos pristatomos viename mieste (1 ir 2 zonos) (žr. 1 priedą). 
4. Tarptautinių pašto paslaugų tarifai (pdf)
5. Papildomų paslaugų tarifai

14 lentelė. Prašymai

Pavadinimas Tarifas už vieną paslaugą ar vieną pašto siuntą, Eur Tarifas už paslaugos vykdymą kalendorinį mėnesį, Eur
Be PVM Su PVM Be PVM Su PVM
Prašymai, kuriuos gali pateikti tik siuntėjas        
1. Pakeisti vidaus registruotosios ar įvertintosios mažosios arba didžiosios korespondencijos siuntos ar kitos siuntos gavėjo adresą (persiųsti gavėjui kitu adresu); grąžinti siunčiamąją registruotąją ar įvertintąją mažąją arba didžiąją korespondencijos siuntą ar kitą siuntą1,2 0,72 0,87 x x
2. Pakeisti tarptautinės registruotosios ar įvertintosios mažosios arba didžiosios korespondencijos siuntos ar kitos siuntos gavėjo adresą; grąžinti siunčiamąją registruotąją ar įvertintąją mažąją arba didžiąją korespondencijos siuntą ar kitą siuntą1,2 0,72 0,87 x x
2 punkto pastaba. Prašymas dėl paslaugos teikimo priimamas kol pašto siunta neišsiųsta iš priėmimo pašto 
3. Prašymas atlikti tarptautinės registruotosios ar įvertintosios mažosios arba didžiosios korespondencijos siuntos ar kitos siuntos paiešką užsienyje1 3,59 4,34 x x
3 punkto pastaba. Paslaugai taikoma 100 proc. nuolaida, jei nuo tarptautinės pašto siuntos pateikimo siųsti dienos praėjo daugiau nei du mėnesiai arba, jei paslauga teikiama tarptautinio greitojo pašto siuntoms ir siuntoms siųstoms su įteikimo pranešimu.
Prašymai, kuriuos gali pateikti tik gavėjas        
4. Prašymas pratęsti registruotosios (-ųjų) ar įvertintosios (-ųjų) mažosios (-ųjų) arba didžiosios (-ųjų) korespondencijos siuntos (-ų) ar kitos (-ų) siuntos (-ų) saugojimo terminą  (išskyrus tarptautinei pašto siuntai su muitinės sąskaita ir siuntai su procesiniais dokumentais) x x 3,59 4,34
Prašymai, kuriuos gali pateikti ir siuntėjas, ir gavėjas        
5. Prašymas išduoti dokumentą, patvirtinantį registruotosios ar įvertintosios mažosios arba didžiosios korespondencijos siuntos ar kitos siuntos priėmimą, įteikimą ar kitos paslaugos suteikimą1 3,59 4,34 x x
5 punkto pastaba. Paslaugai taikoma 100 proc. nuolaida, jei nuo tarptautinės pašto siuntos pateikimo siųsti dienos praėjo daugiau nei du mėnesiai, arba paslauga teikiama tarptautinio greitojo pašto siuntoms ir siuntoms siųstoms su įteikimo pranešimu.
6. Prašymas dėl pašto siuntos patekusios į saugyklą grąžinimo siuntėjui arba įteikimo gavėjui 0,72 0,87 x x
6 punkto pastaba. Mokestis už prašymą taikomas visoms siuntoms nepriklausomai nuo jų svorio. Saugykla – Vilniaus centriniame pašte esanti patalpa, į kurią persiunčiamos ir saugomos neįteiktos pašto siuntos.Saugykloje siunta saugoma iki perduodama Valstybinei mokesčių inspekcijai (siuntos sukauptos per metų ketvirtį perduodamos kito ketvirčio pabaigoje)
1 pastaba. Vienkartinių paslaugų (už vieną siuntą) prašymai vykdomi registruotosioms ir įvertintosioms korespondencijos siuntoms ir pašto siuntiniams
2 pastaba. Jei prašymas teikiamas dėl pašto siuntinio gavėjo  adreso pakeitimo, grąžinimo ar persiuntimo kitu adresu Lietuvoje,  be mokesčio už prašymą bus taikomas pašto siuntinio siuntimo mokesčio tarifas į naują gavimo vietą

16 lentelė. Su muitinės procedūromis susijusios paslaugos

Pavadinimas Tarifas, Eur
Be PVM Su PVM
1. Tarptautinės pašto siuntos pateikimas muitinei 8,69 8,69
1 punkto pastaba. Tarifas taikomas tarptautinėms gaunamosioms pašto siuntoms, kurios apmokestinamos muitu ir (ar) bet kuriuo kitu panašiu mokesčiu, išskyrus: (1) pašto  siuntas, kurios pateikiamos / deklaruojamos muitinei paties gavėjo ar muitinės tarpininko, (2)pašto siuntas, kurios pateikiamos muitinei su Lietuvos pašto darbuotojo užpildytu bendruoju administraciniu dokumentu, vertės deklaracija. 
2. Deklaruojamų tarptautinių pašto siuntų tarifai:
2.1. Bendrojo administracinio dokumento parengimas
2.1.1. pirmojo bendrojo administracinio dokumento lapo parengimas 11,89 11,89
2.1.2. kiekvieno papildomo bendrojo administracinio dokumento lapo parengimas 5,95 5,95
2.2 Muitinės vertės deklaracijos parengimas
2.2.1. pirmojo muitinės vertės deklaracijos lapo parengimas 2,98 2,98
2.2.2. kiekvieno papildomo muitinės vertės deklaracijos lapo parengimas 1,49 1,49

17 lentelė. Kitos paslaugos1

Pavadinimas Tarifas, Eur
Be PVM Su PVM
1. Siuntos paruošimas išsiųsti:
1.1 lipduko su adresu užklijavimas 0,01 0,01
1.1 lipduko su adresu, su BK išspausdinimas (ne mažiau kaip 500 lipdukų) 0,02 0,02
1 pastaba. Lentelėje išvardintos paslaugos klientui teikiamos tik pagal atskirą susitarimą
6. Pastabos (PDF)
7. 1 priedas. 1 ir 2 zonų miestų pavadinimų sąrašas abėcėlės tvarka pagal 5 ir 7 specialiąsias sąlygas (PDF)