Spausdinti

Dažniausiai užduodami klausimai

Kas yra mokėjimo sąskaita?

Kliento vardu atidaryta sąskaita, naudojama mokėjimo operacijoms vykdyti.

Ar mokėjimo sąskaitoje esančios lėšos yra draudžiamos, ar mokamos palūkanos?

Mokėjimo sąskaitoje esančios lėšos nelaikomos apdraustomis Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis. Lėšos yra apsaugomos jas atskiriant, laikant atskiroje sąskaitoje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatyme įtvirtintais reikalavimais. AB Lietuvos paštas nemoka klientui palūkanų už mokėjimo sąskaitoje esančias lėšas.

Kodėl verta atsidaryti mokėjimo sąskaitą?

Atsidarius mokėjimo sąskaitą klientas galės atsiskaityti už AB Lietuvos pašte teikiamas paslaugas negrynaisiais pinigais. Iki 1000 Eur per mėnesį klientas gali išsigryninti iš sąskaitos nemokamai. Pinigus klientas gali išsigryninti jam patogioje vietoje - artimiausiuose „Paypost“ klientų aptarnavimo skyriuose ir paštuose. Atsidarius mokėjimo sąskaitą Juridinis klientas galės atsiskaityti už AB Lietuvos pašte teikiamas paslaugas iš savo sąskaitos, papildomai nedarant mokėjimo nurodymo. Klientui nereikia atlikti išankstinio pavedimo. Atlikus mokėjimo operacijas išraše matosi detali informacija (lėšų panaudojimas). Palengvinamas įmonės apskaitos tvarkymas bei sutaupomas laikas.

Kaip ir kas gali atsidaryti mokėjimo sąskaitą?

Klientas – fizinis asmuo - gali atidaryti mokėjimo sąskaitą atvykęs į „PayPost“ klientų aptarnavimo skyrių bei pateikęs vieną iš asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų: piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę (ATK), leidimą nuolat ar laikinai gyventi LR (kitus dokumentus, jei reikia).

Klientas – juridinis asmuo – gali atidaryti mokėjimo sąskaitą per juridinio asmens vadovą ar kitą teisėtai juridinio asmens vardu veikiantį asmenį, t. y. juridinio asmens vadovo tinkamai įgaliotą atstovą, pateikusį notaro patvirtintą įgaliojimo originalą, suteikiantį teisę atidaryti Mokėjimo sąskaitą ir atlikti su Mokėjimo sąskaita susijusius veiksmus, atvykus į pašto ar „PayPost“ klientų aptarnavimo skyrių bei pateikus vieną iš asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų: piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę (ATK), leidimą nuolat ar laikinai gyventi LR bei kitus anksčiau išvardintus dokumentus.

Kiek asmenų gali atidaryti, tvarkyti ir valdyti mokėjimo sąskaitą?

Atidaryti mokėjimo sąskaitą galima tik asmeniškai savo vardu. Mokėjimo sąskaitą gali naudoti mokėjimo operacijoms paskirti įgalioti asmenys, kurių skaičius nėra ribojamas.

Kur teikiamos mokėjimo sąskaitos paslaugos?

Mokėjimo sąskaitos operacijos vykdomos atvykus į  artimiausią „PayPost“ klientų aptarnavimo skyrių arba paštą.

Kokiomis mokėjimo paslaugomis galima naudotis?

Grynųjų pinigų įmokėjimas (įnešimas) į savo mokėjimo sąskaitą; grynųjų pinigų išmokėjimas (išėmimas) iš savo mokėjimo sąskaitos; lėšų pervedimas į kitą mokėjimo sąskaitą arba į sąskaitą kitoje SEPA erdvei priklausančioje valstybėje veikiančioje kredito įstaigoje; apmokėjimas iš savo mokėjimo sąskaitos už AB Lietuvos pašte teikiamas paslaugas ir (ar) prekes, e.sąskaitos užsakymas, e.sąskaitos automatinis apmokėjimas, e. sąskaitos apmokėjimas vienkartiniu pervedimu.

Kodėl reikalaujama užpildyti Fizinio asmens anketą?

Anketa parengta atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo bei kitų teisės aktų nuostatas, kuriomis siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir / ar teroristų finansavimui, ir vadovaujantis principu „Pažink savo klientą“.

Kokią didžiausią sumą galima išimti iš mokėjimo sąskaitos?

Iš mokėjimo sąskaitos nemokamai galima išsigryninti 1000,00 Eur per kalendorinį mėnesį. Viršijus šią sumą taikomas kainyne nurodytas įkainis.

Iš mokėjimo sąskaitos pervedžiau pinigus į kitą banką Lietuvoje. Kada juos gaus?

Lėšų pervedimas į sąskaitą kitoje kredito įstaigoje:

Pinigai gavėjui pervedami tą pačią dieną, jeigu mokėjimo nurodymas priimamas iki 12 val. Jei mokėjimo nurodymas priimtas po 12 val., pinigai pervedami ne vėliau kaip kitą banko darbo dieną.

Grynųjų pinigų įmokėjimas (įnešimas) į savo mokėjimo sąskaitą įstaigos viduje:

Pinigai gavėjo sąskaitoje įskaitomi iš karto.

Kaip sužinoti mokėjimo sąskaitos likutį?

Mokėjimo sąskaitos likutį klientas gali peržiūrėti išraše, kuris, kliento pasirinkimu sudarant mokėjimo sąskaitos sutartį, pateikiamas klientui el. paštu arba e. mokėjimo sistema.

Kiek laiko galioja nenaudojama mokėjimo sąskaita?

Sąskaita galioja iki tol, kol klientas nutraukia mokėjimo sąskaitos sutartį.

Ar klientas gali atšaukti mokėjimo nurodymą?

Klientas gali atšaukti pateiktą mokėjimo nurodymą atlikti vietinį lėšų pervedimą iki mokėjimo įvykdymo, pateikęs rašytinį prašymą paslaugų teikimo vietoje. Klientas negali atšaukti pateikto mokėjimo nurodymo, jei atliekamas vidinis lėšų pervedimas tarp mokėtojo ir gavėjo sąskaitų įstaigos viduje.

Jei pagal mokėjimo nurodymą lėšos grąžinamos dėl nuo įstaigos nepriklausančių priežasčių (gavėjo sąskaita uždaryta ar blokuota, neteisingi unikalaus identifikatoriaus duomenys, kt.), grąžinta suma įskaitoma į kliento sąskaitą. Mokėtojo sumokėtas komisinis atlygis už mokėjimo nurodymo įvykdymą negrąžinamas, o iš kliento sąskaitos nurašomas su lėšų grąžinimu susijęs komisinis atlygis ir kitų šalių taikomi komisiniai atlygiai.

Kodėl finansinė įstaiga klausia?

Atsakydami į Finansinės įstaigos klausimus, padėsite užkirsti kelią nusikaltimams, o ypač pinigų plovimui. Būkite pakantūs pašto ir „PayPost“ darbuotojams, kai jūsų paprašys pateikti asmens dokumentą ar atsakyti į papildomus klausimus. Savo asmens duomenis labai saugokite, o informacijos apie savo sąskaitą neatskleiskite kitiems asmenims. Nepriimkite įtartinų asmenų pasiūlymų atlikti operaciją jūsų vardu. Taip išvengsite rūpesčių ir padėsite užkirsti kelią nusikaltimui. Ką daryti, jei kilo įtarimų, kad daromas finansinis nusikaltimas? Praneškite apie tai Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (www.fntt.lt).

Kas yra pinigų plovimas

Pinigų plovimas yra veiksmai, kuriais siekiama įteisinti nusikalstamu būdu įgytus pinigus ar kitą turtą arba nuslėpti jų kilmę. Šiuos veiksmus dažniausiai atlieka narkotikų prekeiviai, plėšikai, teroristai, įsilaužėliai, mokesčių grobstytojai, kontrabandininkai, kyšininkai ir su jais susiję asmenys.

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas

Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas nustato, kokių prevencinių priemonių ir kada privalo imtis bankai ir kiti subjektai, kad užkirstų kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui. Įstatymas įpareigoja finansinę įstaigą tam tikrais atvejais nustatyti kliento tapatybę.

Finansinių paslaugų institucijų darbuotojai privalo klausti

Finansinė įstaiga privalo vadovautis principu „Pažink savo klientą“. Tai reiškia, kad pašto ir „PayPost“ darbuotojai turi suprasti kliento veiksmus. Jei klientas nori atlikti neįprastą piniginę operaciją ar neaiškus operacijos tikslas, darbuotojai privalo pateikti klientui klausimų, susijusių su piniginės operacijos tikslu ar lėšų kilme. Ypatingais atvejais pašto ir „PayPost“ darbuotojai gali paprašyti pateikti sutartis, sąskaitas ar kitus dokumentus, liudijančius kliento paaiškinimus.

Bendravimas ir informacija

Finansinė įstaiga saugo visą kliento pateiktą informaciją, susijusią su jų tarpusavio dalykiniais ryšiais. Apie pasikeitusius bet kokius duomenis klientas privalo pranešti Finansinei įstaigai. Visą dalykinių santykių su klientu laikotarpį Finansinė įstaiga privalo tikrinti, ar pateikti duomenys ir dokumentai tikri ir tikslūs, stebėti kliento dalykinius santykius.

Operacijų atlikimo reikalavimai

Prieš atlikdamas piniginę operaciją, pašto ir „PayPost“ darbuotojas turi nustatyti kliento tapatybę ir identifikuoti klientą.  

Teisiniai reikalavimai

Klientų sąskaitų atidarymas. Kai atidaroma sąskaita ir atliekamos bet kokios piniginės operacijos, pašto ir „PayPost“ darbuotojas prašo Jūsų pateikti asmens dokumentą su nuotrauka (pvz., pasą, asmens tapatybės kortelę su jūsų parašu).

Juridinių asmenų sąskaitų atidarymas

Be asmens dokumento su nuotrauka, juridinio asmens atstovai dar turi pateikti dokumentus, liudijančius, kad juridiniam asmeniui atstovaujama teisėtai (pvz., išrašą iš Registrų centro, įmonės ar organizacijos įstatus arba steigimo dokumentus). Šis reikalavimas galioja ir tada, kai atstovaujama kitam juridiniam asmeniui. Pateikiamoje informacijoje turi būti nurodytos juridinio asmens veiklos sritys, valdymo struktūra.

Tikrasis naudos gavėjas

Finansinė įstaiga privalo nustatyti tikrąjį naudos gavėją. Tikrasis naudos gavėjas yra fizinis asmuo, kontroliuojantis juridinio asmens valdymo organus, arba asmuo, kurio interesais ar naudai atliekama mokėjimo operacija.

Politikoje dalyvaujantys fiziniai asmenys

Finansinė įstaiga turi vykdyti asmenų, kuriems yra arba buvo patikėtos svarbios viešosios pareigos (parlamento nario, diplomato, aukšto rango karininko ir t. t.), tų piliečių artimųjų šeimos narių (sutuoktinių, tėvų, brolių, seserų ir t. t.) arba artimųjų pagalbininkų ypatingą stebėseną.

Jei atsisakoma pateikti informaciją arba pateikiama neteisinga informacija

Jeigu klientas atsisako pateikti prašomą informaciją apie lėšų ar kito turto kilmę (arba kitus papildomus duomenis), Finansinei įstaigai draudžiama atlikti piniginę operaciją ir ji gali nutraukti sandorius arba dalykinius santykius su klientu. Jei, Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu, galima daryti prielaidą, kad yra galimybė plauti pinigus, Finansinė įstaiga privalo informuoti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Jei Finansinė įstaiga nesilaiko teisės aktų, reglamentuojančių pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją, minėtoji Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba gali imtis sankcijų, o užsienio valstybės gali rekomenduoti savo kredito įstaigoms nutraukti santykius su ta Finansine įstaiga.

Kontrolė

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, siekdama užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui, kontroliuoja Finansinės įstaigos ir jos klientų santykius.

*Parengta remiantis Lietuvos bankų asociacijos duomenimis

Kaip papildyti mokėjimo sąskaitą AB Lietuvos pašte, iš sąskaitos kitoje kredito įstaigoje (banke)?

Klientas naudodamasis savo banko elektronine bankininkyste turi užpildyti vietinį mokėjimo nurodymą, kuriame reikia nurodyti gavėjo vardą pavardę bei gavėjo mokėjimo sąskaitos numerį Lietuvos pašte.

Informacija atnaujinta: 2017-07-19