Spausdinti

Pašto ženklų leidybos planas

Pašto ženklų ir pašto blokų leidybos planas 2017 metams

EIL. NR.

PAŠTO ŽENKLO, PAŠTO BLOKO, ŽENKLINTO ATVIRUKO PAVADINIMAS

IŠLEIDIMO DATA

PAŠTO ŽENKLAS, PAŠTO BLOKAS, ŽENKLINTAS ATVIRUKAS

1.

 

Reformacijai – 500 metų

2017-01-07

Pašto ženklas

2. Izraelio ir Lietuvos Respublikos diplomatiniams santykiams – 25 metai 2017-01-07 Pašto ženklas

3.

Lietuvos herbo simbolis Vytis

2017-01-14

6 pašto ženklų serija

4.

 

Žemaičių vyskupijos įkūrimui – 600 metų

2017-02-10

Pašto ženklas

5.

Kazio Bradūno 100 –osios gimimo metinės

2017-02-11 Pašto ženklas

6.

Lietuvos valstybės atkūrimui – 100 metų

2017-02-11

Pašto blokas

7.

Garsūs pasaulio žmonės, kilę iš Lietuvos: Algirdo Juliaus Greimo 100-osios gimimo metinės.

2017-03-04

Pašto ženklas

8.  Lietuvos raudonoji knyga. Graužikai. 2017-04-08 2 pašto ženklai

9.

 „Europa. Pilys“. 

2017-04-29

2 pašto ženklai

10.

 

„Kulinarinis paveldas. Sūriai“. 

2017-05-20

Pašto ženklas

11.

 „Technikos paveldas".

2017-06-10

Pašto ženklas

12.

 „Turizmas Lietuvoje. Piliakalniai“.

2017-07-08

Pašto ženklas

13.

„Šiuolaikinis lietuvių menas. Skulptūra“. 

2017-08-26

Pašto ženklas

14.

„Lietuvos gyvūnai. Taurusis elnias, pilkasis kiškis, barsukas“.

2017-09-09

Pašto blokas

15.

 „Lietuvos tautinės mažumos ir bendrijos. Žydai“.

2017-09-23

Pašto ženklas

16.

„Lietuvos Respublikos Konstitucijai – 25 metai“.

2017-10-28

Pašto blokas

17.

„Šv. Kalėdos ir Naujieji metai“. 

2017-11-25

2 pašto ženklai

2018-2019 metų pašto leidybos planas