Siuntimas po BREXIT

Lietuvos paštas rengiasi galimam Jungtinės Karalystės (JK) išstojimui iš Europos Sąjungos (ES) ir peržiūri siuntų gavimo ir išsiuntimo procedūras. Įvykus JK išstojimui, 2021 metų sausio 1 dieną Jungtinė Karalystė Europos Sąjungos narėms taps „trečiąja šalimi“, todėl iš jos į Lietuvą siuntose atkeliaujančios prekės, jų vertei viršijus atleidimo nuo importo mokesčių lengvatai taikytiną ribą, privalės būti apmokestintos importo mokesčiais. Ir atvirkščiai, į JK iš Lietuvos siuntose išsiųstos prekės bus deklaruojamos ir apmokestinamos importo mokesčiais JK pagal ten galiojančius muitų teisės aktus (daugiau informacijos apie tai rasite JK vyriausybės oficialiame tinklalapyje)

 

FIZINIAMS asmenims

 

Kas po BREXIT pasikeis mūsų klientams siunčiant į Jungtinę Karalystę?

Deklaracijų formos

Įvykus JK išstojimui, siunčiant pašto siuntas į JK, bus privaloma pildyti muitinės deklaraciją kiekvienai siuntai, jeigu ji nėra rašytinė korespondencija (dokumentai).

 • Korespondencijos siuntai su smulkiais daiktais (prekėmis) iki 2 kg, kurių bendra vertė neviršija 360 Eur, reikės pildyti ir prie siuntos pridėti muitinės deklaracijos formą CN 22.
 • Jeigu siuntoje siunčiamų prekių vertė viršys 360 Eur, reikės pildyti deklaracijos formą CN 23.

Plačiau apie šias formas galima sužinoti čia

 • Pašto siuntiniams ir tarptautiniam greitajam paštui, nepriklausomai nuo bendros jame siunčiamų prekių vertės, jau ir dabar reikia pildyti CN 23 formą, kuri atstoja siuntinio lydraštį. Po JK išstojimo iš ES, šį dokumentą reikės pildyti muitinės reikmėms bei pridėti visus muitinės formalumų atlikimui būtinus (kai to reikalaujama) dokumentus (sąskaitas, licencijas, leidimus, pan.).
 • Papildomai prie pašto muitinės deklaracijos formos, jei siuntos vertė viršys 1000 Eur ir (arba) jeigu prekėms bus taikomi tam tikri draudimai ar apribojimai (reikalingi tam tikri leidimai, licencijos ir kt.), reikės įforminti standartinę eksporto deklaraciją. Jei bus pageidaujama, kad tokią paslaugą suteiktų Lietuvos paštas, CN 23 formoje prie „Pastabos“ reikės nurodyti „Pageidauju eksporto deklaracijos“.

 

Siuntimo tarifai

Dabar siunčiant pašto siuntas į JK korespondencijos siuntai su dokumentais iki 500 g ar smulkiais daiktais iki 2 kg taikomi ES tarifai, o pašto siuntinių, sunkesnių nei 10 kg, siuntimas apmokestinamas 21 proc. PVM. Po JK išstojimo iš ES, sunkesniems nei 10 kg pašto siuntiniams bus apskaičiuojamas 0 proc. PVM.

 

Kas po BREXIT pasikeis mūsų klientams atsisiunčiant iš Jungtinės Karalystės?

Deklaracijų formos

Dabar atsisiunčiant smulkias siuntas ir siuntinius iš JK, siuntėjui pildyti muitinės deklaracijų nereikia. Įvykus JK išstojimui iš ES, visos pašto siuntos, kuriose bus siunčiamos prekės / daiktai, iš JK atkeliaus jau su užpildytomis CN 22 / CN 23 muitinės deklaracijų formomis.

 • Iki 2021 metų liepos 1 dienos iš JK atkeliausiančios siuntos (tiek komercinio, tiek nekomercinio pobūdžio) turės būti deklaruojamos muitinei. Paštu atsiunčiamos prekės, jeigu jų vertė neviršys 1000 Eur, galės būti deklaruojamos su CN 22 arba CN 23 pašto muitinės deklaracijomis. Standartinę muitinės deklaraciją iki 2021 liepos 1 dienos  reikės pateikti tik toms siuntoms, kurių vertė bus didesnė nei 1000 Eur, arba toms, kuriose bus draudžiamų ar ribojamų prekių.
 • Nuo 2021 liepos 1 dienos standartinės importo deklaracijos pateikimas bus privalomas visoms iš ne ES šalių siuntose atgabentoms prekėms, nepriklausomai nuo jų vertės ir pobūdžio.

 

Muitas, akcizas ir pridėtinės vertės mokestis (PVM)

Prekėms, kurios nėra importo mokesčių lengvatų objektas, bus taikomi importo muitai ir (arba) skaičiuojamas importo PVM bei akcizas (jei taikytina). Konkrečią informaciją rasite čia.

Nuo 2021 metų sausio 1 dienos iki 2021 liepos 1 dienos

 • Iš JK į Lietuvą atsiųstos pašto siuntos su prekėmis bus apmokestinamos importo PVM, jeigu jų vertė bus didesnė nei 22 Eur. Jei prekių vertė viršys 150 Eur, prie importo PVM dar prisidės ir importo muitas, tiesiogiai priklausantis nuo siunčiamų prekių pobūdžio.
 • Iš JK į Lietuvą atsiųstos siuntos su dovanomis (privataus asmens siunčiamomis kitam privačiam asmeniui be jokio atlygio) bus apmokestinamos importo PVM, jeigu jų vertė viršys 45 Eur, kartu su importo muitu, jei prekių vertė viršys 150 Eur.

Nuo 2021 metų liepos 1 dienos

 •  iš JK į Lietuvą atsiųstos pašto siuntos su prekėmis iki 150 Eur vertės bus apmokestinamos importo PVM ir nuo 150 Eur vertės importo PVM ir importo muitais (kai taikomi).
 • Iš JK į Lietuvos atsiųstos siuntos su dovanomis (privataus asmens siunčiamomis privačiam asmeniui be jokio atlygio) bus apmokestinamos, jeigu jų vertė viršys 45 Eur.

 

Tarpininkavimo mokestis

 • Visas iš trečiųjų šalių (tai galios ir JK) atsiunčiamas siuntas, kai jų vertė ne didesnė  nei 1000 Eur, deklaruoti kliento vardu yra įgaliotas Lietuvos paštas, jeigu klientas neišreiškė pageidavimo deklaruoti siuntos pats arba nepasirinko kito muitinės tarpininko.
 • Visoms importo mokesčiais apmokestinamoms ir 1000 Eur vertės neviršijančioms siuntoms šiuo metu taikomas Lietuvos pašto deklaracijos pateikimo muitinei mokestis – 8,69 Eur.
 • Tais atvejais, kai siuntos vertė viršija 1000 Eur, ir reikalinga standartinė muitinės deklaracija, o klientas nusprendžia pasinaudoti Lietuvos pašto, kaip muitinės tarpininko, paslaugomis, šiuo metu taikomas Bendrojo administracinio dokumento (BAD) įforminimo įkainis – 11,89 Eur už pirmą lapą ir 5,95 Eur už kiekvieną kitą (papildomų lapų skaičius priklauso nuo to, kiek prekių rūšių yra siunčiama siuntinyje).

 

VERSLO klientams

Kas po BREXIT pasikeis mūsų verslo klientams?

 

Ekonominės veiklos vykdytojų registracijos ir identifikavimo kodas

 • Rekomenduojame pasirūpinti Ekonominės veiklos vykdytojų registracijos ir identifikavimo (EORI) kodu. Šis kodas – tai Europos Bendrijoje unikalus kodas, kurį ekonominės veiklos vykdytojams ir kitiems asmenims suteikia valstybės narės muitinė. EORI kodas naudojamas ekonominės veiklos vykdytojams ir kitiems asmenims identifikuoti jiems tvarkant reikalus su muitine, t. y. atliekant muitinės formalumus (įforminant importo, eksporto, tranzito muitinės procedūras, teikiant prašymus išduoti muitinės veiklos taisyklėmis numatytus leidimus ir pan.).

 

Užsiregistruoti / persiregistruoti turi šie asmenys:

 • šiuo metu prekiaujantys tik ES vidaus rinkoje ir nedalyvaujantys prekyboje su trečiosiomis šalimis, jeigu ketina vykdyti prekybos operacijas, kurias vykdant privaloma atlikti muitinės formalumus;
 • šiuo metu turintys galiojančius EORI kodus, kuriuos suteikė JK muitinė (įskaitant trečiųjų šalių asmenis), nes nuo JK išstojimo iš ES datos šie kodai nebegalios ES27.

EORI registracijai reikalingus duomenis galima pateikti iš anksto, iki JK išstojimo iš ES datos, arba tuo metu, kai pirmą kartą pateikiama deklaracija ar prašymas priimti muitinės sprendimą. Daugiau informacijos apie tai rasite čia.

 

Daugiau informacijos dėl Brexit Lietuvos Respublikos Muitinės tinklapyje.