Siuntų deklaravimas muitinėje

Iš trečiųjų ir į trečiąsias (ne Europos Sąjungos) šalis pašto siuntomis siunčiamas prekes reikia deklaruoti muitinėje. Mes padedame savo klientams sutvarkyti visus muitinės formalumus: gavėjų ir siuntėjų vardu muitinėje deklaruojame ir muitinei patikrai pateikiame siunčiamas prekes, saugome siuntas, kol bus įformintos muitinės procedūros, surenkame muitinės apskaičiuotas mokėtinas importo mokesčių sumas. Jums tereikia pateikti visą išsamią deklaravimui reikalingą informaciją.

Užpildykite duomenų, reikalingų siuntos deklaravimui muitinėje, formą, o mes Jūsų vardu deklaruosime siuntoje Jums atsiųstas prekes muitinei.

Deklaruoti  

Sąlygos ir kainos

Kokius dokumentus reikia pateikti deklaruojant

Tam, kad LR muitinė galėtų tinkamai apskaičiuoti mokėtinus importo mokesčius (PVM, muitą, akcizą) ir (arba) taikyti nustatytas šių mokesčių lengvatas, muitinei turi būti pateikta tiksli informacija apie pašto siuntoje esančias prekes (jų pavadinimas, skaičius, vertė ir pan.). Todėl deklaruojant prašome pateikti šiuos reikiamus duomenis apie siunta atsiųstas prekes:

       1. prekių įsigijimą patvirtinančių dokumentų (pvz., el. parduotuvės Jums atsiųstos ir (arba) el. parduotuvės Jūsų asmeninėje paskyroje išsaugotos pirkimo - pardavimo sąskaitos ar kitų turimų su prekių užsakymu susijusių dokumentų) kopijas, kuriose būtų galima identifikuoti:

 • pardavėją
 • pirkėją
 • siuntos numerį
 • prekių pavadinimus
 • prekių kiekį
 • prekių įsigijimo kainą
 • suteiktas nuolaidas (jei buvo suteikta)
 • pristatymo (siuntimo) išlaidas
 • bendrą siuntos vertę (suma su pritaikytomis nuolaidomis ir su siuntimo išlaidomis)
 • Jeigu siunčiate iš AliExpress, eBay, Amazon ar kitų el. parduotuvių, galite vadovautis instrukcija, spausti čia.

       2. atsiskaitymą už prekes patvirtinančio dokumento kopiją (pvz., banko, PayPal, Western Union ir t.t).

 

Dokumentų pateikimo tvarka

Pateikdami duomenis ir dokumentus, Jūs patvirtinate, kad:

 • esate importuojamų pašto siuntoje atsiųstų prekių pirkėjas / gavėjas;
 • pateikti duomenys yra teisingi, išsamūs, o dokumentai - autentiški.

Pateikę šių reikalavimų neatitinkančius duomenis ir (ar) dokumentus, Jūs atsakote teisės aktų nustatyta tvarka. 

Šiuo būdu AB Lietuvos pašto darbuotojams pateikti duomenys ir dokumentai bus naudojami tik Jums skirtų pašto siuntose siunčiamų prekių deklaravimui muitinėje ir muitinės formalumams atlikti. Duomenų ir dokumentų pateikimas yra savanoriškas, tačiau, Jums jų nepateikus, Jūsų pašto siuntų deklaravimas ir muitinės formalumų atlikimas nebus operatyvus arba siunta bus grąžinta siuntėjui. 

Asmeninės siuntos, dovanos

Dovanos, siunčiamos vieno privataus asmens kitam privačiam asmeniui, neapmokestinamos, jeigu jų vertė neviršija 45 eurų ir tarp jų nėra akcizinių prekių (tabako gaminių, alkoholinių gėrimų ir kitų prekių, kurių sudėtyje yra etilo alkoholio).

Kai dovanos vertė viršija 45 eurus, siunta apmokestinama importo PVM, o jei jos vertė didesnė nei 150 eurų, dar ir muitu (kai taikytinas).

Visos iš trečiųjų šalių į Lietuvą siuntose atgabentos prekės (tiek komercinio, tiek nekomercinio pobūdžio) turi būti deklaruojamos muitinei. Jeigu pašto muitinės deklaracijoje CN 22 ar CN 23 nurodytos informacijos muitinės formalumų atlikimui nepakanka, Lietuvos pašto deklarantai remdamiesi ant siuntos nurodytais gavėjo duomenimis išsiunčia klientui informacinį pranešimą, kuriuo prašoma atsiųsti informaciją, reikalingą siuntoje esančių prekių (net jeigu jos deklaruojamos kaip dovana) vertės pagrindimui.

Jeigu dokumentų, pagrindžiančių dovanojamos siuntos vertę, neturite, tačiau juos turi (arba gali turėti) siuntėjas, rekomenduojame kreiptis į siuntos siuntėją. Tais atvejais, kai vis tik negalėsite surinkti informacijos apie siuntoje atsiųstos dovanos vertę, Lietuvos pašto deklarantams pateikite laisvos formos išsamų paaiškinimą.

Tam tikrais atvejais, jei sumokėtą/ mokėtiną už prekes kainą įrodantys dokumentai nepateikiami, o muitinė turi pagrindo abejoti pašto muitinės deklaracijoje CN 22/ CN 23 nurodyta prekių verte, muitinė vertė gali būti nustatyta taikant antrinius muitinio įvertinimo metodus, remiantis muitinės turimais duomenimis.

Daugiau informacijos apie mokestinių lengvatų taikymą ir prekių, siunčiamų pašto siuntomis, apmokestinimą rasite muitinės tinklapyje.

Siuntos saugojimo laikas

Siuntos saugomos tol, kol bus pateikta deklaravimui reikiama informacija, tačiau ne ilgiau kaip 28 kalendorines dienas arba 14 kalendorinių dienų, jei siunčiamos tarptautiniu greituoju paštu. Jei gavėjas praneš, kad reikiamų dokumentų pateikti negali, siunta nedelsiant bus grąžinta siuntėjui.

Įforminus muitinės procedūrą, siuntą į Jūsų gavimo paštą išsiųsime ne vėliau kaip per 24 val.

Siuntos, apmokestintos importo mokesčiais, gavimo pašte saugomos iki kito mėnesio 12 dienos, skaičiuojant nuo dienos, kai buvo įforminta muitinės sąskaita. Jei muitinės sąskaita buvo išrašyta mėnesio pradžioje, saugoma ne ilgiau kaip vieną kalendorinį mėnesį, t. y. nelaukiant kito mėnesio 12 dienos.

Savarankiškas deklaravimas arba kitas muitinės tarpininkas

Jeigu iš anksto informuosite Lietuvos paštą apie savo ketinimus savarankiškai deklaruoti siuntoje atsiųstas prekes, naudodamiesi elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis, turėsite muitinei pateikti standartinę importo deklaraciją. Dėl deklaracijų teikimo elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis reikia sudaryti sutartį su teritorine muitine. Dėl sutarties sudarymo reikėtų kreiptis į teritorinę muitinę (pagal gyvenamąją zoną ar registraciją): Vilniaus TM: tel. (8 5) 2356 224, 2356 224, Kauno TM: (8 37) 30 42 77, Klaipėdos TM: (8 46) 39 00 82. Pasirašius sutartį, suteikiami prisijungimo prie muitinės deklaracijų apdorojimo sistemos (MDAS) duomenys. Taip pat privaloma registruotis Muitinės prievolininkų registre, kur bus suteiktas asmens identifikavimo kodas ,,EORI” (teirautis nurodytais telefonais). Sudarius sutartį, elektronines deklaracijas reikėtų pildyti naudojantis ,,Verslininko portalu”: http://www.lrmuitine.lt/web/guest/592.  Asmenys, kuriems patiems sudėtinga pateikti deklaraciją elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis, gali naudotis Lietuvos pašto deklarantų ar kitų muitinės tarpininkų paslaugomis.

Deklaravimo paslaugos mokestis

Importo mokesčiais apmokestinamoms ir 1000 eurų vertės neviršijančioms siuntomis atgabentoms prekėms, kurioms netaikomi tam tikri draudimai ir apribojimai, taikomas Lietuvos pašto deklaracijos pateikimo muitinei mokestis – 8,69 EUR.

Jei prekės/ prekių vienoje siuntoje vertė neviršija tam tikros slenkstinės ribos (22 EUR komercinėms prekėms, išskyrus akcizais apmokestinamas prekes, ir 45 EUR nekomercinio pobūdžio prekėms, t.y. siunčiamoms vieno privataus asmens kitam privačiam asmeniui neatlygintinai), importo mokesčiai neapskaičiuojami ir deklaravimo paslaugos mokestis netaikomas.

Jei eksportuojamų / importuojamų siuntose siunčiamų prekių vertė viršija 1 000 eurų ir (arba) joms taikomi tam tikri apribojimai (reikalingi tam tikri leidimai, licencijos ir pan.), preferencijos arba norima pasinaudoti tam tikromis lengvatomis (pvz., atleidimo nuo importo mokesčių lengvata grąžinamoms prekėms) ir pan., reikia įforminti Bendrąjį administracinį dokumentą (BAD), t. y. privaloma standartinė muitinės deklaracija. Naudojantis Lietuvos pašto, kaip muitinės tarpininko, paslaugomis, tokiu atveju taikomas BAD įforminimo įkainis – 11,89 EUR už pirmą lapą ir 5,95 EUR už kiekvieną kitą (papildomų lapų skaičius priklauso nuo to, kiek prekių rūšių yra siunčiama siuntinyje).

 

Svarbu!

Siunčiantiems į ne ES šalis

 • Siunčiant prekes į ES nepriklausančias šalis reikia pildyti pašto muitinės deklaraciją CN 22 korespondencijos siuntoms, CN 23 siuntiniams arba CN 23 EMS formą greitojo pašto (EMS) siuntoms. Deklaracijų pildymo instrukcijos: CN 22, CN 23.
 •  Prieš siunčiant siuntą svarbu pasitikrinti, ar joje nėra draudžiamų siųsti daiktų.
 • Jei eksportuojamų siuntose siunčiamų prekių vertė viršija 1 000 eurų ir (arba) joms taikomi tam tikri draudimai/ apribojimai (reikalingi tam tikri leidimai, licencijos ir kt.) ar pan., reikia forminti standartinę muitinės deklaraciją – Bendrąjį administracinį dokumentą (BAD).

Gaunantiems iš ne ES šalių

 • Importo PVM apmokestinamos visos iš ne ES šalių į Lietuvą atsiunčiamos komercinės siuntos, kuriose gabenamų prekių vertė viršija 22 €, importo muitai (jei nustatyti) taikomi tokių prekių vertei viršijus150 € ribą. Akcizais apmokestinamoms siuntose siunčiamoms prekėms importo mokesčiai skaičiuojami visais atvejais. Išsamesnės informacijos ir mokesčių apskaičiavimo pavyzdžių galite rasti muitinės tinklapyje.
 • Jei iš trečiosios šalies gauta siunta yra nekomercinė, t. y., siunčiama vieno fizinio asmens kitam neatlygintinai, jos vertė ne didesnė nei 45 € ir joje nėra akcizais apmokestinamų prekių – ji neapmokestinama. Jei tokios siuntos vertė viršija 45 €, joje esančioms prekėms taikomi importo mokesčiai.
 • Visas iš trečiųjų šalių atsiunčiamas siuntas, kai jų vertė ne didesnė nei 1000 Eur, deklaruoti kliento vardu yra įgaliotas Lietuvos paštas, jeigu klientas neišreiškė pageidavimo deklaruoti siuntos pats arba nepasirinko kito muitinės tarpininko.
 • Jei importuojamų siuntose siunčiamų prekių vertė viršija 1 000 eurų ir (arba) joms taikomi tam tikri apribojimai (reikalingi leidimai, licencijos ir kt.), preferencijos arba norima pasinaudoti tam tikromis lengvatomis (pvz., atleidimo nuo importo mokesčių lengvata grąžinamoms prekėms ir pan.), privalo būti forminamas BAD.
 • Apie Jūsų vardu gautą muitinei deklaruotiną siuntą Jums bus pranešta SMS žinute arba laišku.
 • Jums reikės užpildyti duomenų, reikalingų siuntos deklaravimui muitinėje, formą ir pateikti prašomus dokumentus. Informaciją teikti galima šiame puslapyje, viršuje, paspaudus nuorodą „deklaruoti“.

 

Daugiau informacijos deklaravimo klausimais rasite Lietuvos pašto interneto svetainėje Dažniausiai užduodamų klausimų (DUK)skiltyje „Siuntos deklaravimas muitinėje“.