Spausdinti

Viešieji pirkimai

Pirkimo objektas ir numeris

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Priekasio baldų: priekasių ir knygų stovelių pirkimas Paraiškos numeris – PPV-91

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda: Jūratė Streikienė, el. paštas j.streikiene@post.lt

tel. (8 5) 236 1248

Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2017 m. balandžio 5 d. 11.00 val.

Kviečiame Tiekėjus iki 2017 m. balandžio 6 d. 11.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus Vasaros sąskrydžio renginio organizavimo paslaugų techninės specifikacijos projektui.

Kontaktinis asmuo – Lina Jočenkaitė, tel. (8 5) 239 8363, el. paštas l.jocenkaite@post.lt

Informacija apie pradedamą pirkimą

1 forma

Pirkimo objektas ir numeris*

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Linux operacinių sistemų programinės įrangos prenumerata ir palaikymas 2 vnt

 Paraiškos numeris PPV- 80

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą.

Pirkimo medžiagą išduoda Žydrė Jucevičienė, el. paštas z.juceviciene@post.lt,

tel. (8 5) 239 8363.

Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2017 m. balandžio 3 d. 11:00 val.

AB Lietuvos paštas kviečia dalyvauti viešajame akcinės bendrovės Lietuvos pašto Spausdinimo paslaugų pirkime. Pirkimo būdas – supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis AB Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3 ir 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS). Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2017 m. balandžio 6 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo – Vytautė Janušauskienė, tel. (8 5) 236 1248, el. paštas v.janusauskiene@post.lt

* * *

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto Spausdinimo paslaugų viešojo pirkimo laimėtojas yra ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos pagrindu UAB „Vilniaus pakuotė“ ir UAB „Grafija“ (toliau – Tiekėjas). Pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė yra 360 000,00 EUR be PVM dvejiems pirkimo sutarties galiojimo metams.

AB Lietuvos paštas su ūkio subjektų grupe jungtinės veiklos pagrindu UAB „Vilniaus pakuotė“ ir UAB „Grafija“ sudarė pirkimo sutartį.

Kviečiame Tiekėjus iki 2017 m. kovo 30 d. 10.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus Automobilių nuomos pirkimo techninės specifikacijos projektui.

Kontaktinis asmuo – Vytautė Janušauskienė, tel. (8 5) 236 1248, el. p. v.janusauskiene@post.lt

Informacija apie pradedamą pirkimą

1 forma

Pirkimo objektas ir numeris

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto reklaminių lankstinukų spausdinimo paslaugų pirkimas

Paraiškos numeris – PPV-79

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda: Lina Juozapaitienė, el. paštas L.Juozapaitienė@post.lt,

tel. (8 5) 276 9857

Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2017 m. kovo 30 d. 11.00 val.

 

Informacija apie pradedamą pirkimą

1 forma

Pirkimo objektas ir numeris

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto privalomo periodinio darbuotojų sveikatos patikrinimo paslaugų pirkimas

Paraiškos numeris – PPV-69

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda: Lina Juozapaitienė, el. paštas L.Juozapaitienė@post.lt,

tel. (8 5) 276 9857

Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2017 m. kovo 28 d. 11.00 val.

 

Pirkimo objektas ir numeris

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Magnetinių lipdukų pirkimas Paraiškos numeris – PPV-75

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda: Jūratė Streikienė, el. paštas j.streikiene@post.lt

tel. (8 5) 236 1248

Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2017 m. kovo 22 d. 11.00 val.

AB Lietuvos paštas kviečia dalyvauti viešajame akcinės bendrovės Lietuvos pašto svarstyklių pirkime. Pirkimo būdas – supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis AB Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3 ir 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2017 m. kovo 22 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo – Renata  Narmontienė, tel. (8 5) 236 1224, el. paštas r.narmontiene@post.lt

* * *

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto Svarstyklių viešojo pirkimo laimėtojas yra  Romualdo Slonskio įmonė „Romasas“.  Jo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė yra 41 136,71 Eur su PVM. 

 

Informacija apie pradedamą pirkimą

1 forma

Pirkimo objektas ir numeris

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

 

Kanceliarinių prekių pirkimas

Paraiškos numeris - 11

 

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą.

 Pirkimo medžiagą išduoda: asmuo Renata el. paštas – r.narmontiene@post.lt, tel. (8 5) 236 1 224Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2017 m. kovo 23 d. 11:00 val.

 

Kviečiame Tiekėjus iki 2017 m. kovo 21 d. 9.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus Dokumentų ir procesų valdymo sistemos sukūrimo, diegimo ir vystymo paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projektui.

Kontaktinis asmuo – Vytautė Janušauskienė, tel. (8 5) 236 1248, el. p. v.janusauskiene@post.lt

AB Lietuvos paštas kviečia dalyvauti viešajame MySQL Enterprise Edition Subscription (1-4 socket servert) MySQL Enterprise licencijų arba lygiaverčių licencijų pirkime. Pirkimo būdas – supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis AB Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3 ir 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga –2017 m. kovo 21 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo – Jūratė Streikienė, tel. (8 5) 239 1248, el. p. j.streikiene@post.lt

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto MySQL Enterprise Edition Subscription (1-4 socket servert) MySQL Enterprise licencijų arba lygiaverčių licencijų pirkimo laimėtojas yra UAB „Blue Bridge“. Tiekėjo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė 88310,64 Eur su PVM.

 

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas sudarė sutartį su UAB „Blue Bridge“.

AB Lietuvos paštas kviečia dalyvauti viešajame akcinės bendrovės Lietuvos pašto Baldų, skirtų darbo vietoms įrengti atraminiuose paštuose, pirkime. Pirkimo būdas – supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis AB Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3 ir 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS). Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2017 m. kovo 21 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo – Vytautė Janušauskienė, tel. (8 5) 236 1248, el. paštas v.janusauskiene@post.lt

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto Baldų, skirtų darbo vietoms įrengti atraminiuose paštuose, pirkimo laimėtojas yra UAB „ŠIAULIŲ GILIJA“. Jo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė yra 14968,91 EUR. 

* * *

AB Lietuvos paštas su UAB „ŠIAULIŲ GILIJA“ sudarė pirkimo sutartį.

Kviečiame Tiekėjus iki 2017 m. kovo 1 d. 10.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus Spausdinimo paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projektui.

Kontaktinis asmuo – Vytautė Janušauskienė, tel. (8 5) 236 1248, el. p. v.janusauskiene@post.lt

Pirkimo objektas ir numeris

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Vilniaus 16 – ojo pašto patalpų paprastojo remonto darbų pirkimas. Paraiškos numeris – PPV-46

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda: Jūratė Streikienė, el. paštas j.streikiene@post.lt

tel. (8 5) 236 1248

Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2017 m. vasario 24 d. 11.00 val.

Informacija apie pradedamą pirkimą

1 forma

Pirkimo objektas ir numeris

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Vilniaus 16-ojo pašto, Nemenčinės pl. 2, Vilniuje klientų aptarnavimo baldų pirkimas, PPV-48

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda: Lina Juozapaitienė, el. paštas L.Juozapaitienė@post.lt,

tel. (8 5) 276 9857.

Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2017 m. vasario 28 d. 11.00 val.

 

AB Lietuvos paštas kviečia dalyvauti viešajame akcinės bendrovės Lietuvos pašto darbuotojų vežimo į ir iš Kauno logistikos centro paslaugų pirkime. Pirkimo būdas – supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis AB Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3 ir 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2017 m. kovo 2 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo – Žydrė Jucevičienė, tel. (8 5) 239 8363, el. paštas z.juceviciene@post.lt

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto darbuotojų vežimo į ir iš Kauno logistikos centro paslaugų  pirkimo laimėtoja yra UAB „Artransa“. Tiekėjo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė 41 977,32 Eur.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas sudarė sutartį su UAB „Artransa“.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas vykdo Šeduvos pašto, Laisvės a. 8, Šeduvoje, Radviliškio r., baldų pirkimą. Pirkimo būdas – apklausa (vadovaujantis AB Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktu). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2017 m. vasario 27 d. 10.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo – Vytautė Janušauskienė, tel. (8 5) 236 1248, el. paštas v.janusauskiene@post.lt

Kviečiame Tiekėjus iki 2017 m. vasario 22 d. 14.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus baldų, skirtų darbo vietoms įrengti atraminiuose paštuose, pirkimo techninės specifikacijos projektui.

Kontaktinis asmuo – Vytautė Janušauskienė, tel. (8 5) 236 1248, el. p. v.janusauskiene@post.lt

AB Lietuvos paštas kviečia dalyvauti viešajame akcinės bendrovės Lietuvos pašto Pašto maišų pirkime. Pirkimo būdas – supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis AB Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3 ir 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2017 m. vasario 28 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo – Laura  Laukienė, tel. (8 5) 236 1224, el. paštas l.laukiene@post.lt

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto viešojo Pašto maišų pirkimo laimėtojas yra  UAB „PACKMAK“. Jo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė yra 93 060,00 EUR be PVM trejiems pirkimo sutarties galiojimo metams.

Kviečiame Tiekėjus iki 2017 m. vasario 21 d. 11. 00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus svarstyklių pirkimo techninės specifikacijos projektui. 

Kontaktinis asmuo Renata Narmontienė, el. paštas – r.narmontiene@post.lt, tel. (8 5) 236 1224.

AB Lietuvos paštas kviečia dalyvauti viešajame akcinės bendrovės Lietuvos pašto antspaudų pirkime. Pirkimo būdas – supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis AB Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3 ir 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2017 m. vasario 24 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo – Laura  Laukienė, tel. (8 5) 236 1224, el. paštas l.laukiene@post.lt

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto Antspaudų viešojo pirkimo laimėtojas yra  UAB „Officeday“. Jo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė yra 17 936,35 Eur be PVM. 

AB Lietuvos paštas su UAB „Officeday“ sudarė pirkimo sutartį.

Kviečiame Tiekėjus iki 2017 m. vasario  13 d. 15.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus darbuotojų vežimo į ir iš Kauno logistikos centro paslaugų techninės specifikacijos projektui.

Kontaktinis asmuo – Žydrė Jucevičienė, tel. (8 5) 239 8363, el. p. z.juceviciene@post.lt

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas vykdo Mobiliojo ryšio telefonų pirkimą. Pirkimo būdas – apklausa (vadovaujantis akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktu). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2017 m. vasario 23 d. 10.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo Lina Jočenkaitė, el. paštas – l.jocenkaite@post.lt, tel. (8 5) 239 8363.

Mobiliojo ryšio telefonų pirkimo I ir II pirkimo dalių laimėtojas yra UAB „Topo grupė“. Tiekėjo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė 21.273,85 Eur.

Informacija apie pradedamą pirkimą

1 forma

Pirkimo objektas ir numeris

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Svarstyklių pirkimas

Paraiškų numeriai – PPV-41, PPV-35.

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda: Lina Juozapaitienė, el. paštas L.Juozapaitienė@post.lt,

tel. (8 5) 276 9857.

Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2017 m. vasario 13 d. 11.00 val.

Puslapiai