Spausdinti

Viešieji pirkimai

Kviečiame Tiekėjus iki 2017 m. liepos 13 d. 11.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus Integruotos verslo valdymo informacinės sistemos (IVVIS) diegimo paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projektui.

Kontaktinis asmuo – Lina Jočenkaitė, tel. (8 5) 239 8363, el. paštas l.jocenkaite@post.lt

Pirkimo objektas ir numeris:

Garantijų limito suteikimo paslaugų pirkimas

Paraiškos numeris- 150

Pirkimo būdas:

Apklausa

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys:

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą.

Pirkimo medžiagą išduoda: asmuo Renata el. paštas – r.narmontiene@post.lt, tel. (8 5) 236 1224.

Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2017 m. liepos 14 d. 13:00 val.

Pirkimo objektas ir numeris:

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto želdinių priežiūros paslaugų pirkimas. Paraiškos numeris – PPV-170

Pirkimo būdas:

Apklausa

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys:

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda: Lina Juozapaitienė, el. paštas L.Juozapaitiene@post.lt, tel. (8 5) 276 9857

Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2017 m. birželio 28 d. 11.00 val.

AB Lietuvos paštas kviečia dalyvauti akcinės bendrovės Lietuvos pašto Sociologinių tyrimų paslaugų pirkime. Pirkimo būdas – supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis AB Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3 ir 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS). Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2017 m. liepos 12 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo – Vytautė Janušauskienė, tel. (8 5) 236 1248, el. paštas v.janusauskiene@post.lt


Akcinė bendrovė Lietuvos paštas nutraukė šio pirkimo procedūras.

 

AB Lietuvos paštas kviečia dalyvauti viešajame IT pagalbos sistemos naujų licencijų, žinių bazės modulių, turimų licencijų palaikymo pratęsimo ir sistemos vystymo paslaugų pirkime. Pirkimo būdas – supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis AB Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3 ir 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2017 m. liepos 11 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo – Laura Laukienė, tel. (8 5) 236 1224, el. paštas l.laukiene@post.lt   


Akcinės bendrovės Lietuvos pašto viešojo IT pagalbos sistemos naujų licencijų, žinių bazės modulių, turimų licencijų palaikymo pratęsimo ir sistemos vystymo paslaugų pirkimo laimėtojas yra UAB „Synergy Consulting“. Jo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė yra 198 319,00 EUR su PVM.

* * *

AB Lietuvos paštas ir UAB „Synergy Consulting“ sudarė pirkimo sutartį.

 

 

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas vykdo SMS žinučių siuntimo paslaugos pirkimą. Pirkimo objektas – SMS žinučių siuntimo paslauga. Pirkimo būdas - supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3, 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2017 m. birželio 28 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo Alina Leščinskaja, el. paštas – a.lescinskaja@post.lt, tel. (8 5) 239 8309.

Kviečiame Tiekėjus iki 2017 m. liepos 27 d. 11.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus Vilniaus logistikos centro su administracinėmis patalpomis pastato statybos projekto valdymo bei konsultavimo paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projektui. 

Kontaktinis asmuo Renata Narmontienė, el. paštas – r.narmontiene@post.lt, tel. (8 5) 236 1224.

 

 

Nekilnojamojo turto remonto darbų, Lietuvos paštas nuosavybės teise priklausančiuose nekilnojamo turto objektuose pirkimas.

AB Lietuvos paštas kviečia dalyvauti viešajame Nekilnojamojo turto remonto darbų, Lietuvos paštas nuosavybės teise priklausančiuose nekilnojamo turto objektuose pirkime. Pirkimo būdas – supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis AB Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3 ir 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2017 m. birželio 28 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo Renata Narmontienė, el. paštas – r.narmontiene@post.lt, tel. (8 5) 236 1224

Pirkimo objektas ir numeris:

Elektros instaliacijos ir vietinių kompiuterinių tinklų instaliacijos įrengimo darbų ir medžiagų pirkimas, PPV-162

Pirkimo būdas:

Apklausa

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys:

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda: Lina Juozapaitienė, el. paštas L.Juozapaitienė@post.lt,

tel. (8 5) 276 9857

Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2017 m. birželio 21 d. 11.00 val.

AB Lietuvos paštas kviečia dalyvauti viešajame automobilio nuomos su vairavimo paslaugomis pirkime. Pirkimo būdas – supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis AB Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3 ir 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2017 m. birželio 22 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo – Laura Laukienė, tel. (8 5) 236 1224, el. paštas l.laukiene@post.lt  


Akcinės bendrovės Lietuvos pašto viešojo Automobilio nuomos su vairavimo paslaugomis pirkimo laimėtojas yra UAB „Vialva“. Jo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius bei pasiūlė mažiausią kainą. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė yra 63 819,76 Eur su PVM.

* * *

AB Lietuvos paštas ir UAB „Vialva“ sudarė pirkimo sutartį.

Pirkimo objektas ir numeris:

Akcinės bendrovės Lietuvos prekybinės vietos koncepcijos adaptavimo, Kauno 43-ajam paštui esančiam P. Lukšio g. 58, Kaune, vadovaujantis turimų prekybinių vietų įrengimo koncepcijomis, techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas

Paraiškos numeris – PPV-152

Pirkimo būdas:

Apklausa

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys:

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda: Lina Juozapaitienė, el. paštas L.Juozapaitienė@post.lt,

tel. (8 5) 276 9857

Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2017 m. birželio 19 d. 11.00 val.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas vykdo Prekių likučių/atsargų valdymo sistemos nuomos pirkimą. Pirkimo būdas – apklausa (vadovaujantis AB Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktu). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2017 m. birželio 9 d. 10.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo – Žydrė Jucevičienė, tel. (8 5) 239 8363, el. paštas z.juceviciene@post.lt

 

 

 

Kviečiame Tiekėjus iki 2017 m. birželio 9 d. 14.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus Nešiojamų kompiuterių pirkimo techninės specifikacijos projektui. 

Kontaktinis asmuo Laura Laukienė, el. paštas – l.laukiene@post.lt, tel. (8 5) 236 1224.

SMS žinučių siuntimo paslaugos pirkimo techninės specifikacijos projektas

Kviečiame Tiekėjus iki 2017 m. birželio 6 d. 11.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus SMS žinučių siuntimo paslaugos pirkimo techninės specifikacijos projektui.

Kontaktinis asmuo – Žydrė Jucevičienė, tel. (8 5) 239 8363, el. p. z.juceviciene@post.lt

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto SMS žinučių siuntimo paslaugos pirkimo laimėtojas yra Telia Lietuva, AB. Tiekėjo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė 65 485,20  Eur.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas sudarė sutartį su Telia Lietuva, AB.

Pirkimo objektas ir numeris:

Vilniaus 11-ojo pašto paprastasis remonto darbų pirkimas. Paraiškos numeris – PPV-146

Pirkimo būdas:

Apklausa

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys:

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą.

Pirkimo medžiagą išduoda: Jūratė Streikienė, el. paštas j.streikiene@post.lt, tel. (8 5) 236 1248

Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2017 m. birželio 1 d. 11.00 val.

Kviečiame Tiekėjus iki 2017 m. birželio 2 d. 8.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus Sociologinių tyrimų paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projektui.

Kontaktinis asmuo – Vytautė Janušauskienė, tel. (8 5) 236 1248, el. p. v.janusauskiene@post.lt

 

Pirkimo objektas ir numeris: 

Akademijos paštui, Pilėnų g. 1, Akademijoje, Kauno r., baldų pirkimas, PPV-140

Pirkimo būdas: 

Apklausa

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys: 

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda:

Lina Juozapaitienė, el. paštas L.Juozapaitienė@post.lt,

tel. (8 5) 276 9857.

Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2017 m. birželio 1 d. 11.00 val.

AB Lietuvos paštas kviečia dalyvauti akcinės bendrovės Lietuvos pašto Dokumentų ir procesų valdymo sistemos (DVS), jos diegimo ir vystymo paslaugų pirkime. Pirkimo būdas – supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis AB Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3 ir 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS). Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2017 m. birželio 13 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo – Vytautė Janušauskienė, tel. (8 5) 236 1248, el. paštas v.janusauskiene@post.lt


Akcinės bendrovės Lietuvos pašto viešojo Dokumentų ir procesų valdymo sistemos (DVS), jos diegimo ir vystymo paslaugų pirkimo laimėtojas yra uždaroji akcinė bendrovė „Sekasoft“. Jo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius, o pasiūlymas buvo pripažintas ekonomiškai naudingiausiu. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė yra 178.354,00 EUR su PVM.

***

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas sudarė sutartį su uždarąja akcine bendrove „Sekasoft“

AB Lietuvos paštas kviečia dalyvauti viešajame IT pagalbos sistemos naujų licencijų, žinių bazės modulių, turimų licencijų palaikymo pratęsimo ir sistemos vystymo paslaugų pirkime. Pirkimo būdas – supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis AB Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3 ir 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2017 m. birželio 2 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo – Laura Laukienė, tel. (8 5) 236 1224, el. paštas l.laukiene@post.lt   

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas vykdo Transporto priemonių remonto ir priežiūros paslaugų  pirkimą. Pirkimo objektas – Transporto priemonių remonto ir priežiūros paslaugos. Pirkimo būdas - supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3, 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2017 m. birželio 9 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo Alina Leščinskaja, el. paštas – a.lescinskaja@post.lt, tel. (8 5) 239 8309.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas vykdo Judriojo (mobilaus) ryšio ir duomenų perdavimo paslaugų  pirkimą. Pirkimo objektas – Judriojo (mobilaus) ryšio ir duomenų perdavimo paslaugos. Pirkimo būdas - supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3, 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2017 m. birželio 21 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo Alina Leščinskaja, el. paštas – a.lescinskaja@post.lt, tel. (8 5) 239 8309.

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto Judriojo (mobilaus) ryšio ir duomenų perdavimo paslaugų  pirkimo 2 dalies laimėtojas yra Telia Lietuva, AB. Tiekėjo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė 118 580,00 Eur.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas sudarė sutartį su Telia Lietuva, AB.

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto Judriojo (mobilaus) ryšio ir duomenų perdavimo paslaugų  pirkimo 1 dalies laimėtojas yra UAB „Bitė Lietuva“. Tiekėjo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė 89 540,00 Eur.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas sudarė sutartį su UAB „Bitė Lietuva“ dėl 1 pirkimo objekto dalies.

Kviečiame Tiekėjus iki 2017 m. gegužės 29 d. 11.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus Skirstymo automatizavimo sistemos (SAS) ir rankinės skirstymo įrangos pirkimo techninės specifikacijos projektui.

Kontaktinis asmuo – Lina Jočenkaitė, tel. (8 5) 239 8363, el. paštas l.jocenkaite@post.lt

Kviečiame Tiekėjus iki 2017 m. gegužės 26 d. 13.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus Automobilių nuomos su vairavimo paslaugomis pirkimo techninės specifikacijos projektui. 

Kontaktinis asmuo Laura Laukienė, el. paštas – l.laukiene@post.lt, tel. (8 5) 236 1224.

 

Pirkimo objektas ir numeris:

Akademijos pašto patalpų paprastojo remonto darbų pirkimas. Paraiškos numeris – PPV-129

Pirkimo būdas:

Apklausa

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys:

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda: Jūratė Streikienė, el. paštas j.streikiene@post.lt

tel. (8 5) 236 1248

Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2017 m. gegužės 24 d. 11.00 val.

 

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas vykdo parašo planšetinių kompiuterių  su papildomais priedais pirkimą. Pirkimo objektas – parašo planšetiniai kompiuteriai  su papildomais priedais. Pirkimo būdas - supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3, 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2017 m. gegužės 23 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo Alina Leščinskaja, el. paštas – a.lescinskaja@post.lt, tel. (8 5) 239 8309.

 

Puslapiai