Spausdinti

Kitų prenumeratos paslaugų tarifai

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Kitų periodinių leidinių prenumeratos paslaugų tarifai eurais
be PVM su PVM
1 Periodinio leidinio duomenų įrašymas/išbraukimas iš kainoraščio, kai kainoraštis jau atspausdintas; periodinio leidinio duomenų keitimas, prenumeratos kainos ir sąlygų pakeitimas, pakeistų duomenų perdavimas paštams 98,33 118,98
2 Prenumeratorių sąrašo parengimas leidėjo užsakymu. Tarifas 1 (vienam) prenumeratoriaus adresui. 0,14 0,17
3 Periodinio leidinio komplektavimas už kiekvieną papildomą dalį 0,03 0,04
4 Standartinio pako su laikraščiais ar žurnalais įpakavimas 0,25 0,30
5 Nestandartinio pako skirstymas ir įpakavimas:    
5.1. su laikraščiais 0,29 0,35
5.2. su žurnalais 0,21 0,25
6 1 (vieneto) įvairios nespausdintos reklamos, priedų, dovanėlių, kurie būna sukomplektuoti kartu su leidiniu, pristatymas prenumeratoriams* 0,06 0,07

* Įvairios nespausdintos reklamos, priedų, dovanėlių didžiausias galima svoris - 100 g, o didžiausi galimi matmenys - ilgis 297 mm, plotis 210 mm, aukštis 10 mm.

Atnaujinta 2014-07-24