Spausdinti

Dažniausiai užduodami klausimai

Kas yra mokėjimo sąskaita?

Kliento vardu atidaryta sąskaita, naudojama mokėjimo operacijoms vykdyti.

Ar mokėjimo sąskaitoje esančios lėšos yra draudžiamos, ar mokamos palūkanos?

Mokėjimo sąskaitoje esančios lėšos nelaikomos apdraustomis Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis. Lėšos yra apsaugomos jas atskiriant, laikant atskiroje sąskaitoje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatyme įtvirtintais reikalavimais. AB Lietuvos paštas nemoka klientui palūkanų už mokėjimo sąskaitoje esančias lėšas.

Kodėl verta atsidaryti mokėjimo sąskaitą?

Pinigų išgryninimo paslauga iki 2016 m. gruodžio 31 d. yra nemokama. Pinigus klientas gali išsigryninti jam patogioje vietoje, artimiausiuose „Paypost“ klientų aptarnavimo skyriuose arba paštuose.

Kokie dokumentai būtini fiziniam asmeniui norinčiam atidaryti mokėjimo sąskaitą?

Asmeniui nuo 18 m.:

 • Pasas:
  • Lietuvos Respublikos piliečio pasas;
  • užsienio valstybės piliečio pasas;
  • Lietuvos Respublikos tarnybinis pasas;
  • Lietuvos Respublikos užsieniečio pasas.
 • Asmens tapatybės kortelė (ATK):
  • Lietuvos Respublikos piliečio ATK;
  • Europos Sąjungos valstybės narės piliečio ATK.

Nepilnamečiui nuo 14 iki 18 m.:

 • nepilnamečio pasas arba ATK;
 • nepilnamečio gimimo liudijimas;
 • vieno iš nepilnamečio tėvų pasai arba ATK;
 • bendrovėje pasirašomas vieno iš tėvų sutikimas dėl sąskaitos tvarkymo ir lėšų disponavimo;
 • teismo sprendimas, kuriame nurodyta, kad nepilnametis gyvena su vienu iš tėvų, jei tėvai išsituokę ar gyvena skyrium;
 • dokumentas, patvirtinantis paskyrimą nepilnamečio įtėviu ar rūpintoju, jei dalyvauja atitinkamai įtėvis ar rūpintojas.

Nepilnamečiui nuo 7 iki 14 m.:

 • nepilnamečio pasas arba ATK;
 • nepilnamečio gimimo liudijimas;
 • vieno iš nepilnamečio tėvų, įtėvių, globėjų pasai arba ATK;
 • bendrovėje pasirašomas vieno iš tėvų sutikimas dėl sąskaitos tvarkymo ir lėšų disponavimo;
 • teismo sprendimas, kuriame nurodyta, kad nepilnametis gyvena su vienu iš tėvų, jei tėvai išsituokę ar gyvena skyrium;
 • dokumentas, patvirtinantis paskyrimą nepilnamečio įtėviu ar globėju, jei dalyvauja atitinkamai įtėvis ar globėjas.

Kaip atsidaryti mokėjimo sąskaitą?

Klientas gali atidaryti mokėjimo sąskaitą atvykęs į „PayPost“ klientų aptarnavimo skyrių bei pateikęs vieną iš asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų: LR piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę (ATK) (kitus dokumentus, jei reikia).

Kas gali atsidaryti mokėjimo sąskaitą?

Fiziniai asmenys, Lietuvos Respublikos rezidentai (instituciniai vienetai (juridiniai ir fiziniai asmenys), kurių ekonominių interesų centras yra šalies viduje (Lietuvoje). Jie yra nuolat gyvenantys ir veikiantys Lietuvoje arba gyvenantys ir veikiantys kitose šalyse trumpiau negu vienus metus. Lietuvos piliečiai, dirbantys Lietuvos ambasadose, atstovybėse ir kituose panašaus pobūdžio objektuose, šalies kariškiai, esantys užsienio bazėse ar dalyvaujantys tarptautinėse misijose, užsienyje besimokantys studentai, nors jų mokslo trukmė užsienyje gali būti ilgesnė negu vieni metai, taip pat priskiriami rezidentams.

Kiek asmenų gali atidaryti, tvarkyti ir valdyti mokėjimo sąskaitą?

Atidaryti mokėjimo sąskaitą galima tik asmeniškai savo vardu. Mokėjimo sąskaitą gali naudoti mokėjimo operacijoms paskirti įgalioti asmenys, kurių skaičius nėra ribojamas.

Ar mokėjimo sąskaitą gali atidaryti įgaliotas asmuo?

Mokėjimo sąskaitos atidaryti pagal įgaliojimą negalima. Klientas mokėjimo sąskaitą gali atidaryti tik asmeniškai savo vardu.

Kur teikiamos mokėjimo sąskaitos paslaugos?

Mokėjimo sąskaitos operacijos vykdomos atvykus į  artimiausią „PayPost“ klientų aptarnavimo skyrių arba paštą.

Kokiomis mokėjimo paslaugomis galima naudotis?

 • grynųjų pinigų įmokėjimas (įnešimas) į savo mokėjimo sąskaitą;
 • grynųjų pinigų išmokėjimas (išėmimas) iš savo mokėjimo sąskaitos;
 • lėšų pervedimas į kitą mokėjimo sąskaitą arba į sąskaitą kitoje kredito įstaigoje;
 • atsiskaitymas už prekes ir paslaugas „PayPost" skyriuose ir paštuose. 

Kaip papildyti mokėjimo sąskaitą AB Lietuvos pašte, iš sąskaitos kitoje kredito įstaigoje (banke)?

Klientas naudodamasis savo banko elektronine bankininkyste turi užpildyti vietinį mokėjimo nurodymą, kuriame reikia nurodyti gavėjo vardą pavardę bei gavėjo mokėjimo sąskaitos numerį Lietuvos pašte.

Kodėl reikalaujama užpildyti Fizinio asmens anketą?

Anketa parengta atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo bei kitų teisės aktų nuostatas, kuriomis siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir / ar teroristų finansavimui, ir vadovaujantis principu „Pažink savo klientą“.

Kokią didžiausią sumą galima išimti iš mokėjimo sąskaitos?

Iki 2016 m. gruodžio 31 d. išgryninama pinigų suma nėra ribojama ir pinigų išgryninimo paslauga teikiama nemokamai.

Iš mokėjimo sąskaitos pervedžiau pinigus į kitą banką Lietuvoje. Kada juos gaus?

Lėšų pervedimas į sąskaitą kitoje kredito įstaigoje:
Pinigai gavėjui pervedami tą pačią dieną, jeigu mokėjimo nurodymas priimamas iki 12 val. Jei mokėjimo nurodymas priimtas po 12 val., pinigai pervedami ne vėliau kaip kitą banko darbo dieną.
Grynųjų pinigų įmokėjimas (įnešimas) į savo mokėjimo sąskaitą įstaigos viduje:
Pinigai gavėjo sąskaitoje įskaitomi iš karto.

Kaip sužinoti mokėjimo sąskaitos likutį?

Mokėjimo sąskaitos likutį klientas gali peržiūrėti išraše, kuris, kliento pasirinkimu sudarant mokėjimo sąskaitos sutartį, pateikiamas klientui el. paštu arba e. mokėjimo sistema.

Kiek laiko galioja nenaudojama mokėjimo sąskaita?

Sąskaita galioja iki tol, kol klientas nutraukia mokėjimo sąskaitos sutartį.

Ar klientas gali atšaukti mokėjimo nurodymą?

Klientas gali atšaukti pateiktą mokėjimo nurodymą atlikti vietinį lėšų pervedimą iki mokėjimo įvykdymo, pateikęs rašytinį prašymą paslaugų teikimo vietoje. Klientas negali atšaukti pateikto mokėjimo nurodymo, jei atliekamas vidinis lėšų pervedimas tarp mokėtojo ir gavėjo sąskaitų įstaigos viduje.
Jei pagal mokėjimo nurodymą lėšos grąžinamos dėl nuo įstaigos nepriklausančių priežasčių (gavėjo sąskaita uždaryta ar blokuota, neteisingi unikalaus identifikatoriaus duomenys, kt.), grąžinta suma įskaitoma į kliento sąskaitą. Mokėtojo sumokėtas komisinis atlygis už mokėjimo nurodymo įvykdymą negrąžinamas, o iš kliento sąskaitos nurašomas su lėšų grąžinimu susijęs komisinis atlygis ir kitų šalių taikomi komisiniai atlygiai.

Kodėl finansinių paslaugų institucijos klausia?

Atsakydami į Finansinių paslaugų institucijų klausimus, padėsite užkirsti kelią nusikaltimams, o ypač pinigų plovimui. Būkite pakantūs pašto ir „PayPost“ darbuotojams, kai jūsų paprašys pateikti asmens dokumentą ar atsakyti į papildomus klausimus. Savo asmens duomenis labai saugokite, o informacijos apie savo sąskaitą neatskleiskite kitiems asmenims. Nepriimkite įtartinų asmenų pasiūlymų atlikti operaciją jūsų vardu. Taip išvengsite rūpesčių ir padėsite užkirsti kelią nusikaltimui. Ką daryti, jei kilo įtarimų, kad daromas finansinis nusikaltimas? Praneškite apie tai Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (www.fntt.lt).

Kas yra pinigų plovimas

Pinigų plovimas yra veiksmai, kuriais siekiama įteisinti nusikalstamu būdu įgytus pinigus ar kitą turtą arba nuslėpti jų kilmę. Šiuos veiksmus dažniausiai atlieka narkotikų prekeiviai, plėšikai, teroristai, įsilaužėliai, mokesčių grobstytojai, kontrabandininkai, kyšininkai ir su jais susiję asmenys.

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas

2008 m. pradžioje įsigaliojo naujas Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas. Jis nustato, kokių prevencinių priemonių ir kada privalo imtis bankai ir kiti subjektai, kad užkirstų kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui. Įstatymas įpareigoja finansinę instituciją tam tikrais atvejais nustatyti kliento tapatybę.

Finansinių paslaugų institucijų darbuotojai privalo klausti

Finansinių paslaugų institucijos privalo vadovautis principu „Pažink savo klientą“. Tai reiškia, kad pašto ir „PayPost“  darbuotojai turi suprasti kliento veiksmus. Jei klientas nori atlikti neįprastą piniginę operaciją ar neaiškus operacijos tikslas, darbuotojai privalo pateikti klientui klausimų, susijusių su piniginės operacijos tikslu ar lėšų kilme. Ypatingais atvejais pašto ir „PayPost“ darbuotojai gali paprašyti pateikti sutartis, sąskaitas ar kitus dokumentus, liudijančius kliento paaiškinimus.

Bendravimas ir informacija

Finansinių paslaugų institucijos saugo visą kliento pateiktą informaciją, susijusią su jų tarpusavio dalykiniais ryšiais. Apie pasikeitusius bet kokius duomenis klientas privalo pranešti Finansinių paslaugų institucijai. Visą dalykinių santykių su klientu laikotarpį Finansinių paslaugų institucija privalo tikrinti, ar pateikti duomenys ir dokumentai tikri ir tikslūs, stebėti kliento dalykinius santykius.

Operacijų atlikimo reikalavimai

Prieš atlikdamas piniginę operaciją, pašto ir „PayPost“ darbuotojas turi nustatyti kliento tapatybę ir identifikuoti klientą. 

Teisiniai reikalavimai

Klientų sąskaitų atidarymas. Kai atidaroma sąskaita ir atliekamos bet kokios piniginės operacijos, pašto ir „PayPost“ darbuotojas  prašo Jūsų pateikti asmens dokumentą su nuotrauka (pvz., pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo pažymėjimą su jūsų parašu).

Juridinių asmenų sąskaitų atidarymas

Be asmens dokumento su nuotrauka, juridinio asmens atstovai dar turi pateikti dokumentus, liudijančius, kad juridiniam asmeniui atstovaujama teisėtai (pvz., išrašą iš Registrų centro, įmonės ar organizacijos įstatus arba steigimo dokumentus). Šis reikalavimas galioja ir tada, kai atstovaujama kitam juridiniam asmeniui. Pateikiamoje informacijoje turi būti nurodytos juridinio asmens veiklos sritys, valdymo struktūra.

Tikrasis naudos gavėjas

Finansinių paslaugų institucijos privalo nustatyti tikrąjį naudos gavėją. Tikrasis naudos gavėjas yra fizinis asmuo, kontroliuojantis juridinio asmens valdymo organus, arba asmuo, kurio interesais ar naudai atliekama mokėjimo operacija.

Politikoje dalyvaujantys fiziniai asmenys

Finansinių paslaugų institucijos turi vykdyti užsienio valstybių piliečių, kuriems yra arba buvo patikėtos svarbios viešosios pareigos (parlamento nario, diplomato, aukšto rango karininko ir t. t.), tų piliečių artimųjų šeimos narių (sutuoktinių, tėvų, brolių, seserų ir t. t.) arba artimųjų pagalbininkų ypatingą stebėseną.

Jei atsisakoma pateikti informaciją arba pateikiama neteisinga informacija

Jeigu klientas atsisako pateikti prašomą informaciją apie lėšų ar kito turto kilmę (arba kitus papildomus duomenis), Finansinių paslaugų institucijoms draudžiama atlikti piniginę operaciją ir jis gali nutraukti sandorius arba dalykinius santykius su klientu. Jei, Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu, galima daryti prielaidą, kad yra galimybė plauti pinigus, Finansinių paslaugų institucija  privalo informuoti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Jei Finansinių paslaugų institucijos nesilaiko teisės aktų, reglamentuojančių pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją, minėtoji Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba gali imtis sankcijų, o užsienio valstybės gali rekomenduoti savo kredito įstaigoms nutraukti santykius su ta Finansinių paslaugų institucija.

Kontrolė

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, siekdama užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui, kontroliuoja Finansinių paslaugų institucijų ir jų klientų santykius.

*Parengta remiantis Lietuvos bankų asociacijos duomenimis

Informacija atnaujinta: 2016-06-03