Spausdinti

Viešieji pirkimai

Informacija apie pradedamą pirkimą

1 forma

Pirkimo objektas ir numeris

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Simno pašto, esančio Vytauto g. 28, lauko durų keitimo pirkimas

 

Paraiškos numeris – 9

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.
Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda: Artūras Valinčius, el. paštas a.valincius@post.lt,

tel. (8 5) 276 9857.
Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2016 m. sausio 22 d. 11.00 val.

 

AB Lietuvos paštas kviečia dalyvauti viešajame Automobilių nuomos be vairavimo paslaugų pirkime. Pirkimo būdas – apklausa (vadovaujantis AB Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106.1.1 punktu).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2016 m. sausio 20 d. 11 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo – Irina Četovičienė, tel. (8 5 ) 236 1248, el. p. i.cetoviciene@post.lt

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto Automobilių nuomos be vairavimo paslaugų pirkimo  I ir II pirkimo objekto dalies laimėtojas yra UAB „Vialva“. Jo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė: I pirkimo objekto dalis – 29228,40 Eur be PVM, II pirkimo objekto dalis -  62375,04 Eur su PVM.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas sudarė sutartį su UAB „Vialva“.

 

Kviečiame Tiekėjus iki 2016 m. sausio 8 d. 13.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus Automobilių nuomos be vairavimo paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projektui.

Kontaktinis asmuo – Irina Četovičienė, tel. (8 5) 236 1248, el. p. i.cetoviciene@post.lt.

Informacija apie pradedamą pirkimą

1 forma

Pirkimo objektas ir numeris

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Vilniaus 40-ojo pašto, esančio Antakalnio g. 75, Vilniuje, remonto darbų pirkimas

Paraiškos numeris – PPV-351

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.
Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda: Renata Narmontienė, el. paštas r.narmontiene@post.lt

tel. (8 5) 236 1248
Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2016 m. sausio 11 d. 10:00 val.

 

Informacija apie pradedamą pirkimą

1 forma

Pirkimo objektas ir numeris

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Patalpų, esančių Žemynos g. 2, Vilniuje, remonto darbų pirkimas
 

Paraiškos numeris – 355

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.
Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda: Artūras Valinčius, el. paštas a.valincius@post.lt, 

tel. (8 5) 239 8363.
Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2016 m. sausio 8 d. 11:00 val.

AB Lietuvos paštas kviečia dalyvauti viešajame OCE VP 6160 spausdintuvo techninio aptarnavimo bei eksploatacinių medžiagų tiekimo paslaugų  pirkime. Pirkimo būdas – supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis AB Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3 ir 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2016 m. sausio 15 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo – Modesta Žagunytė, tel. (8 5) 236 1224, el. p. m.zagunytė@post.lt

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto OCE VP 6160 spausdintuvo techninio aptarnavimo bei eksploatacinių medžiagų tiekimo paslaugų viešojo pirkimo laimėtojas yra Uždaroji akcinė bendrovė „Ciklonas“. Jo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė – iki 64777,35 Eur su PVM.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas sudarė sutartį su uždarąja akcine bendrove „Ciklonas“

Informacija apie pradedamą pirkimą

1 forma

Pirkimo objektas ir numeris

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Vokų pirkimas
 

Paraiškos numeris – 353

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.
Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda: Artūras Valinčius, el. paštas a.valincius@post.lt,

tel. (8 5) 276 9857.
Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2015 m. gruodžio 23 d. 11.00 val.

AB Lietuvos paštas kviečia dalyvauti viešajame automobilio be vairavimo paslaugų pirkime. Pirkimo būdas – supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis AB Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3 ir 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2015 m. gruodžio  31 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo – Laura Laukienė, tel. (8 5) 274 4177 , el. p. l.laukiene@post.lt

 „AB Lietuvos paštas kviečia dalyvauti viešajame keleivinių transporto priemonių nuomos su vairuotoju paslaugų pirkime. Pirkimo būdas – supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis AB Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3 ir 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2015 m. gruodžio  30 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo – Žydrė Jucevičienė, tel. (8 5) 239 8363 , el. p. z.juceviciene@post.lt

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto keleivinių transporto priemonių nuomos su vairuotoju  paslaugų viešojo pirkimo laimėtojas yra UAB „ Artransa“ . Jo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė – iki 9486,40 Eur su PVM.

Informacija apie pradedamą pirkimą

1 forma

Pirkimo objektas ir numeris

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Vilniaus 50-ojo pašto, esančio L. Asanavičiūtės g. 20A, Vilniuje, remonto darbų pirkimas
 

Paraiškos numeris – 342

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.
Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda: Artūras Valinčius, el. paštas a.valincius@post.lt,

tel. (8 5) 276 9857.
Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2015 m. gruodžio 21 d. 11.00 val.

 

AB Lietuvos paštas kviečia dalyvauti viešajame Microsoft arba lygiavertės programinės įrangos licencijų nuomos pirkime. Pirkimo būdas – supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis AB Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3 ir 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2015 m. gruodžio 21 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo – Laura Laukienė, tel. (8 5) 274 4177, el. p. l.laukiene@post.lt

Kviečiame Tiekėjus iki 2015 m. gruodžio 11 d. 13.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus OCE VP 6160 spausdintuvo techninio aptarnavimo bei eksploatacinių medžiagų tiekimo paslaugų techninės specifikacijos projektui.

Kontaktinis asmuo – Modesta Žagunytė, tel. (8 5) 236 1224, el. p. m.zagunytė@post.lt

AB Lietuvos paštas kviečia dalyvauti viešajame Draudimo paslaugų pirkime. Pirkimo būdas – supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis AB Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3 ir 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2015 m. gruodžio 22 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo – Laura Laukienė, tel. (8 5) 274 4177, el. p. l.laukiene@post.lt

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto Draudimo  paslaugų pirkimo  I  pirkimo objekto dalies laimėtojas yra Compensa Towarzystvo Ubezpeieczen S.a. Vienna Insurance Group Lietuvos filialas. Tiekėjo pasirinkimo priežastis pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė 18 495,00 Eur.

II pirkimo objekto dalies laimėtojas – „BTA Insurance Company“ SE filialas Lietuvoje. Tiekėjo pasirinkimo priežastis pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė 38 840,52 Eur. III pirkimo objekto dalies laimėtojas – AB Lietuvos draudimas. Tiekėjo pasirinkimo priežastis pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė 9 147,60 Eur.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas sudarė sutartis su Compensa Towarzystvo Ubezpeieczen S.a. Vienna Insurance Group Lietuvos filialu, „BTA Insurance Company“ SE filialu Lietuvoje ir AB Lietuvos draudimas.

Informacija apie pradedamą pirkimą

1 forma

Pirkimo objektas ir numeris

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Širvintų pašto, esančio I. Šeiniaus g. 6, remonto darbų pirkimas
 

Paraiškos numeris – 340

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.
Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda: Artūras Valinčius, el. paštas a.valincius@post.lt, 

tel. (8 5) 276 9857.
Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2015 m. gruodžio 14 d. 11.00 val.

 

Informacija apie pradedamą pirkimą

1 forma

Pirkimo objektas ir numeris

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Kauno 28-ojo pašto, antrojo poskyrio, esančio Savanorių pr. 155, Kaune, grindų remonto darbų pirkimas
 

Paraiškos numeris – 337

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.
Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda: Artūras Valinčius, el. paštas a.valincius@post.lt,

tel. (8 5) 276 9857.
Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2015 m. gruodžio 7 d. 11.00 val.

Kviečiame Tiekėjus iki 2015 m. gruodžio 3 d. 11.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus Keleivinių transporto priemonių nuomos su vairuotoju paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projektui.

Kontaktinis asmuo – Žydrė Jucevičienė, tel. (8 5) 239 8362, el. p. z.juceviciene@post.lt.

Kviečiame Tiekėjus iki 2015 m. gruodžio 4 d. 13.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus Automobilių nuomos be vairavimo paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projektui.

Kontaktinis asmuo – Laura Laukienė, tel. (8 5) 274 4177, el. p. l.laukiene@post.lt.

Informacija apie pradedamą pirkimą

1 forma

Pirkimo objektas ir numeris

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Kauno 23-ojo pašto, esančio Pašto g. 1, Kaune, remonto darbų pirkimas
 

Paraiškos numeris – 315

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.
Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda: Artūras Valinčius, el. paštas a.valincius@post.lt,

tel. (8 5) 276 9857.
Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2015 m. gruodžio 2 d. 11.00 val.

 

Kviečiame Tiekėjus iki 2015 m. gruodžio 2 d. 11.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus Draudimo paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projektui.

Kontaktinis asmuo – Laura Laukienė, tel. (8 5) 274 4177, el. p. l.laukiene@post.lt

AB Lietuvos paštas kviečia dalyvauti viešajame automobilių nuomos su vairavimo paslaugomis pirkime. Pirkimo būdas – supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis AB Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3 ir 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2015 m. gruodžio 8 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo – Laura Laukienė, tel. (8 5) 274 4177, el. p. l.laukiene@post.lt

I (pirmosios), II (antrosios) ir III (trečiosios) pirkimo objekto dalių laimėtojas UAB „VIALVA“.

Laimėtojo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas atitiko keliamus kvalifikacijos reikalavimus, Tiekėjo pasiūlymas atitiko pirkimo sąlygų reikalavimus ir Pirkėjo poreikius.

Ketinamos sudaryti I pirkimo objekto dalies (automobilio nuomos su vairavimo paslaugomis maršrutu Panevėžys – Kaunas – Panevėžys) sutarties numatoma vertė 47 295,71 Eur su PVM.

Ketinamos sudaryti II pirkimo objekto dalies (automobilio nuomos su vairavimo paslaugomis maršrutu Vilnius – Kaunas – Vilnius) sutarties numatoma vertė 63 044,39 Eur su PVM.

Ketinamos sudaryti III pirkimo objekto dalies (automobilio nuomos su vairavimo paslaugomis maršrutu Šiauliai – Kaunas – Šiauliai) sutarties numatoma vertė 73 631,50 Eur su PVM.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas sudarė pirkimo sutartį su UAB „VIALVA“

Informacija apie pradedamą pirkimą

1 forma

Pirkimo objektas ir numeris

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Klaipėdos 13-ojo pašto, esančio Sportininkų g. 17, apdailos remonto darbų pirkime

 

Paraiškos numeris – 317

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.
Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda: Artūras Valinčius, el. paštas a.valincius@post.lt,

tel. (8 5) 276 9857.
Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2015 m. gruodžio 1 d. 11.00 val.

 

Informacija apie pradedamą pirkimą

1 forma

Pirkimo objektas ir numeris

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Simno pašto, esančio Vytauto g. 28, Alytaus raj., remonto darbų pirkime

 

Paraiškos numeris – 314

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.
Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda: Artūras Valinčius, el. paštas a.valincius@post.lt,

tel. (8 5) 276 9857.
Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2015 m. gruodžio 1 d. 11.00 val.

 

Kviečiame Tiekėjus iki 2015 m. lapkričio 23 d. 11.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus Microsoft arba lygiavertės programinės įrangos licencijų nuomos pirkimo techninės specifikacijos projektui.

Kontaktinis asmuo – Laura Laukienė, tel. (8 5) 274 4177, el. p. l.laukiene@post.lt

AB Lietuvos paštas kviečia dalyvauti viešajame kanceliarinių prekių pirkime. Pirkimo būdas – supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis AB Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3 ir 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2015 m. gruodžio 3 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo – Laura Laukienė, tel. (8 5) 274 4177, el. p. l.laukiene@post.lt

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto kanceliarinių prekių pirkimo laimėtojas yra UAB „Officeday“. Jo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė – iki 52 030,00 Eur su PVM.

AB Lietuvos paštas su UAB „Officeday“ sudarė pirkimo sutartį.“

Informacija apie pradedamą pirkimą

1 forma

Pirkimo objektas ir numeris

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Kauno 28-ojo pašto, antrojo poskyrio, esančio Savanorių pr. 155, Kaune, grindų remonto darbų pirkimas
 

Paraiškos numeris – 316

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.
Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda: Artūras Valinčius, el. paštas a.valincius@post.lt, 

tel. (8 5) 276 9857.
Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2015 m. lapkričio 26 d. 11:00 val.

Puslapiai