Spausdinti

Viešieji pirkimai

Informacija apie pradedamą pirkimą

1 forma

Pirkimo objektas ir numeris

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Guminių batų laiškininkams pirkimas

 

Paraiškos numeris – 230

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda: Artūras Valinčius, el. paštas a.valincius@post.lt,

tel. (8 5) 276 9857.

Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2016 m. rugpjūčio 3 d. 11.00 val.

 

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas vykdo Automobilio nuomos su vairavimo paslaugomis paslaugų pirkimą. Pirkimo objektas – Automobilio nuoma su vairavimo paslaugomis. Pirkimo būdas – supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3, 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2016 m. rugpjūčio 1 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo Žydrė Jucevičienė, el. paštas – z.juceviciene@post.lt, tel. (8 5) 239 8363.

Pirkimo laimėtojas yra  UAB „Vialva“. Jo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė yra 78329,59 Eur su PVM.

Kviečiame Tiekėjus iki 2016 m. liepos 18 d. 14.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus Skaitmeninės reklamos ir komunikacijos paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projektui.

Kontaktinis asmuo – Jūratė Streikienė, tel. (8 5) 239 8363, el. p. j.streikiene@post.lt

AB Lietuvos paštas kviečia dalyvauti viešajame akcinės bendrovės Lietuvos pašto vandens ir nuotekų šalinimo ūkio eksploatavimo priežiūros paslaugų pirkime. Pirkimo būdas – supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis AB Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3 ir 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2016 m. liepos 22 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo – Modesta Žagunytė, tel. (8 5) 236 1224, el. p. m.zagunyte@post.lt

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto Vandens ir nuotekų šalinimo ūkio eksploatavimo priežiūros paslaugų viešojo pirkimo laimėtojas yra  UAB „Inservis“. Jo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė yra 64 000,00 Eur be PVM. 

AB Lietuvos paštas su UAB „Inservis“ (įm. kodas 126180446) sudarė pirkimo sutartį.

Kviečiame Tiekėjus iki 2016 m. liepos 13 d. 14. 00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus Microsoft SQL Enterprise arba lygiavertės programinės įrangos licencijų techninės specifikacijos pirkimo techninės specifikacijos projektui. 

Kontaktinis asmuo Renata Narmontienė, el. paštas – r.narmontiene@post.lt, tel. (8 5) 236 1248.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas vykdo Judriojo (mobilaus) ryšio ir duomenų perdavimo paslaugų pirkimą.

Pirkimo objektas – judrusis (mobilus) ryšys ir duomenų perdavimo paslaugos. Pirkimo būdas - supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3, 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2016 m. liepos 12 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo Renata Narmontienė, el. paštas – r.narmontiene@post.lt, tel. (8 5) 236 1248.

Pirkimo laimėtojas yra  UAB „Bitė Lietuva“. Jo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė yra 31 400 Eur be PVM. 

AB Lietuvos paštas su UAB „Bitė Lietuva“ (įm. kodas 110688998) sudarė pirkimo sutartį.

Kviečiame Tiekėjus iki 2016 m. liepos 5 d. 11.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus Skaitmeninės reklamos ir komunikacijos paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projektui.

Kontaktinis asmuo – Jūratė Streikienė, tel. (8 5) 239 8363, el. p. j.streikiene@post.lt

AB Lietuvos paštas kviečia dalyvauti viešajame Pašto siuntų aviacijos saugumo patikros ir draudžiamų vežti orlaiviais daiktų sulaikymo paslaugų pirkime. Pirkimo būdas – apklausa (vadovaujantis AB Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106.1.5 punktu).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2016 m. liepos 12 d. 11 val. Pasiūlymus teikti el. paštu j.streikiene@post.lt.

Kontaktinis asmuo – Jūratė Streikienė, tel. (8 5) 239 8363, el. p. j.streikiene@post.lt

AB Lietuvos paštas kviečia dalyvauti viešajame Pašto siuntų aviacijos saugumo patikros ir draudžiamų vežti orlaiviais daiktų sulaikymo paslaugų pirkime. Pirkimo būdas – apklausa (vadovaujantis AB Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106.1.5 punktu).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2016 m. liepos 12 d. 11 val. Pasiūlymus teikti el. paštu j.streikiene@post.lt.

Kontaktinis asmuo – Jūratė Streikienė, tel. (8 5) 239 8363, el. p. j.streikiene@post.lt

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas vykdo AB Lietuvos pašto statinių (konstrukcijų) techninės priežiūros paslaugų  pirkimą. Pirkimo objektas – AB Lietuvos pašto statinių (konstrukcijų) techninės priežiūros paslaugos. Pirkimo būdas – supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3, 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2016 m. liepos 13 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo Alina Leščinskaja, el. paštas – a.lescinskaja@post.lt, tel. (8 5) 239 8309.

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto Atstovavimo teisme ir santykiuose su kitais asmenimis paslaugų pirkimo laimėtojas yra Advokatų profesinė bendrija „iLAW“. Tiekėjo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė 3 630,00 Eur.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas sudarė sutartį su Advokatų profesinė bendrija „iLAW“.

Informacija apie pradedamą pirkimą

1 forma

Pirkimo objektas ir numeris

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Kondicionieriaus Raseinių paštui, esančiam Maironio g. 8, Raseiniuose, pirkimas

 

Paraiškos numeris – 208

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda: Artūras Valinčius, el. paštas a.valincius@post.lt,

tel. (8 5) 276 9857.

Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2016 m. liepos 4 d. 11.00 val.

Kviečiame Tiekėjus iki 2016 m. birželio 27 d. 10.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus akcinės bendrovės Lietuvos pašto Vandens ir nuotekų šalinimo ūkio eksploatavimo priežiūros paslaugų techninės specifikacijos projektui.

Kontaktinis asmuo – Modesta Žagunytė, tel. (8 5) 236 1224, el. p. m.zagunyte@post.lt

Informacija apie pradedamą pirkimą

1 forma

Pirkimo objektas ir numeris

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Klaipėdos centrinio pašto, esančio Liepų g. 16, Klaipėdoje, dviejų piliastrų aptraukimo apsauginiu tinklu darbų pirkimas

 

Paraiškos numeris – 205

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda: Artūras Valinčius, el. paštas a.valincius@post.lt,

tel. (8 5) 276 9857.

Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2016 m. birželio 23 d. 11.00 val.

Informacija apie pradedamą pirkimą

1 forma

Pirkimo objektas ir numeris

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Oro kondicionierių pirkimas

 

Paraiškos numeris – 201

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda: Artūras Valinčius, el. paštas a.valincius@post.lt,

tel. (8 5) 276 9857.

Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2016 m. birželio 27 d. 11.00 val.

Informacija apie pradedamą pirkimą

1 forma

Pirkimo objektas ir numeris

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

 

Karšto vandens, šilumos ir dujų ūkio eksploatavimo paslaugų pirkimas

Paraiškos numeris- 151

 

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą.

Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS). 

 Kontaktinis asmuo Renata Narmontienė, el. paštas – r.narmontiene@post.lt, tel. (8 5) 236 1248.Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2016 m. birželio 22 d. 14:00 val.

Kviečiame Tiekėjus iki 2016 m. birželio 22 d. 13.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus Elektros ūkio eksploatavimo paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projektui. 

Kontaktinis asmuo Laura Laukienė, el. paštas – l.laukiene@post.lt, tel. (8 5) 236 1224.

Kviečiame Tiekėjus iki 2016 m. birželio 22 d. 11.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus Nešiojamų kompiuterių pirkimo techninės specifikacijos projektui.

Kontaktinis asmuo – Irina Četovičienė, tel. (8 5) 236 1248, el. p. i.cetoviciene@post.lt

Kviečiame Tiekėjus iki 2016 m. birželio 23 d. 11.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus Patalpų valymo ir teritorijų priežiūros paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projektui. 

Kontaktinis asmuo Alina Leščinskaja, el. paštas – a.lescinskaja@post.lt, tel. (8 5) 239 8309.

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto Konsultacinių paslaugų pirkimo dokumento "Skirstymo centralizavimo ir automatizavimo programos vadovas" parengimui laimėtojas yra UAB „Training Expert Group“. Tiekėjo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė 9740,50 Eur.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas sudarė sutartį su UAB „Training Expert Group“.

Pirkimo pavadinimas – Pašto siuntų aviacijos saugumo patikros ir draudžiamų vežti orlaiviais daiktų sulaikymo paslaugų pirkimas (PPV- 188).

Kviečiame Tiekėjus iki 2016 m. birželio  20 d. 11.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus Pašto siuntų aviacijos saugumo patikros ir draudžiamų vežti orlaiviais daiktų sulaikymo paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projektui.

Kontaktinis asmuo – Irina Četovičienė, tel. (8 5) 236 1248, el. p. i.cetoviciene@post.lt

Pirkimo pavadinimas – Pašto siuntų aviacijos saugumo patikros ir draudžiamų vežti orlaiviais daiktų sulaikymo paslaugų pirkimas (PPV- 189).

Kviečiame Tiekėjus iki 2016 m. birželio  20 d. 11.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus Pašto siuntų aviacijos saugumo patikros ir draudžiamų vežti orlaiviais daiktų sulaikymo paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projektui.

Kontaktinis asmuo – Irina Četovičienė, tel. (8 5) 236 1248, el. p. i.cetoviciene@post.lt

Kviečiame Tiekėjus iki 2016 m. birželio 16 d. 13.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus Automobilio nuomos su vairavimo paslaugomis pirkimo techninės specifikacijos projektui. 

Kontaktinis asmuo Žydrė Jucevičienė, el. paštas – z.juceviciene@post.lt, tel. (8 5) 239 8363.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas vykdo Stebėjimo, reagavimo paslaugų ir apsauginės – priešgaisrinės signalizacijos sistemų techninės priežiūros paslaugų pirkimą.

Pirkimo objektas – stebėjimo, reagavimo paslaugos ir apsauginės – priešgaisrinės signalizacijos sistemų techninės priežiūros paslaugos. Pirkimo būdas - supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3, 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2016 m. birželio 20 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo Renata Narmontienė, el. paštas – r.narmontiene@post.lt, tel. (8 5) 236 1248.

Pirkimo laimėtojas yra  UAB „Ekskomisarų biuras“. Jo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė yra 278 988,54 Eur su PVM.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas sudarė sutartį su UAB „Ekskomisarų biuras“. 

Kviečiame Tiekėjus iki 2016 m. birželio 10 d. 11.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus Turto eksploatavimo priežiūros paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projektui. 

Kontaktinis asmuo Laura Laukienė, el. paštas – l.laukienen@post.lt, tel. (8 5) 236 1224.

Puslapiai