Spausdinti

Valdymas

Visas akcinės bendrovės Lietuvos paštas akcijas valdo valstybė, kuriai atstovauja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.

Bendrovės valdymo organą sudaro visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba, bendrovės vadovas. Valdybą sudaro 5 nariai, kuriuos renka visuotinis akcininkų susirinkimas ketverių metų kadencijai.

Valdyba

Vardas, pavardė Pareigos Pareigos valdyboje
Paulius Martinkus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras valdybos pirmininkas

Jonas Butautis

„Magnetic MRO AS“ generalinis direktorius narys

Algimantas Variakojis

„Verslo angelų fondo partneris“

narys

Janina Laskauskienė

Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento Biudžeto programų vertinimo skyriaus vedėja narė

AB Lietuvos pašto vadovybė

Vardas ir pavardė Pareigos

Inga Visockytė

Laikinai einanti generalinio direktoriaus pareigas 

Mindaugas Kekys

Laikinai einantis finansų ir administravimo direktoriaus pareigas

Algirdas Šimonis

Pašto operacijų direktorius

Inga Dundulienė

Tinklo direktorius

Aurimas Čiagus

Rinkodaros ir pardavimų direktorius

Pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį numatyta pateikti rašytinį prašymą STT pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 str., sąrašas.